fbpx ...

Po wydarzeniach z sierpnia 2015 20 stopień zasilania) rozpoczęto prace nad Rynkiem Mocy Zmieniona została architektura Rynku Energii z jednotowarowego na dwutowarowy gdzie transakcjom kupna sprzedaży podlega nie tylko wytworzona energia elektryczna, ale również moc dyspozycyjna czyli gotowość do dostarczania energii.

Stworzony Rynek Mocy został zaakceptowany przez Komisję Europejską, pod warunkiem wprowadzenia mechanizmu DSR Od 2017 r program przewidywał wynagrodzenie jedynie za rzeczywiste redukcje (które od 2015 do dziś nie miały miejsca) Wraz z wejściem opłaty mocowej 01 2021 która stanowi źródło finansowania, program DSR zmienił swoją formułę na system identyczny z brytyjskim uczestnicy programu DSR otrzymują wynagrodzenie za gotowość do redukcji (niezależnie od tego czy redukcje będą miały miejsce czy nie)

Od ostatnich 10 lat wykonaliśmy ponad 300 audytów energetycznych i ekspertyz. Nasz Zespół złożony jest z  doświadczonych audytorów. Większość z nich posiada wyższy stopień naukowy oraz udokumentowany udział w projektach. 

Rodzaje wykonywanych audytów, opracowań i ekspertyz:

 • Audyty energetyczne, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej przedsiębiorstwa w oparciu o wymagania normy PN-EN 16247.więcej
 • Przygotowanie do wdrożenia systemu zarządzania energią ISO 50001. więcej
 • Audyty efektywności energetycznej na projektach ex-ante i ex-post po wykonaniu inwestycji. więcej
  • Audyty oświetlenia, w tym opracowania dające wytyczne,  dot. udziału światła dziennego do aktualnych norm.
  • Audyty termomodernizacyjne budynków mieszkalnych i przemysłowych.
  • Audyty dokumentacji budowlanej obiektów oceniające wpływ rozwiązań na koszty eksploatacyjne.
 • Audyty infrastruktury elektroenergetycznej.
 • Ekspertyzy OZE, których celem jest wielowymiarowa ocena zasadności ekonomicznej inwestycji.
 • Opracowywanie prostych systemów zarządzania energią dla mikroprzedsiębiorstw i segmentu SME wraz ze szkoleniem pracowników.

Proces realizacji audytu energetycznego

Zebranie danych

Przeprowadzenie wywiadu, określenie celów, identyfikacja obszarów znaczącego zużycie energii. Zebranie danych wejściowych do audytu.

Inwentaryzacja

Ocena stanu istniejącego. Inwentaryzacja urządzeń. Wykonanie bilansu energetycznego nośników energii w znaczących obszarach zużycia.

Dobór działań

Dobór przedsięwzięć modernizacyjnych lub działań optymalizacyjnych. Analiza finansowa zwrotu z inwestycji (LCC, SPBT).

Raport

Raport z audytu. Wnioski i rekomendacje do wdrożenia uzasadnionych ekonomicznie i możliwych do wykonania przedsięwzięć.

Kontakt z FOKUS Consulting

Zamawiam konsultacje w sprawie audytu

Kategorie:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.