fbpx

Po wydarzeniach z sierpnia 2015 20 stopień zasilania) rozpoczęto prace nad Rynkiem Mocy Zmieniona została architektura Rynku Energii z jednotowarowego na dwutowarowy gdzie transakcjom kupna sprzedaży podlega nie tylko wytworzona energia elektryczna, ale również moc dyspozycyjna czyli gotowość do dostarczania energii.

Stworzony Rynek Mocy został zaakceptowany przez Komisję Europejską, pod warunkiem wprowadzenia mechanizmu DSR Od 2017 r program przewidywał wynagrodzenie jedynie za rzeczywiste redukcje (które od 2015 do dziś nie miały miejsca) Wraz z wejściem opłaty mocowej 01 2021 która stanowi źródło finansowania, program DSR zmienił swoją formułę na system identyczny z brytyjskim uczestnicy programu DSR otrzymują wynagrodzenie za gotowość do redukcji (niezależnie od tego czy redukcje będą miały miejsce czy nie)

Proces realizacji audytu energetycznego

Zebranie danych

Przeprowadzenie wywiadu, określenie celów, identyfikacja obszarów znaczącego zużycie energii. Zebranie danych wejściowych do audytu.

Inwentaryzacja

Ocena stanu istniejącego. Inwentaryzacja urządzeń. Wykonanie bilansu energetycznego nośników energii w znaczących obszarach zużycia.

Dobór działań

Dobór przedsięwzięć modernizacyjnych lub działań optymalizacyjnych. Analiza finansowa zwrotu z inwestycji (LCC, SPBT).

Raport

Raport z audytu. Wnioski i rekomendacje do wdrożenia uzasadnionych ekonomicznie i możliwych do wykonania przedsięwzięć.

Zamawiam konsultacje w sprawie audytu

Kategorie:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *