fbpx ...

| Opis projektu | Cel | Założenia | Realizacja | Rezultaty | Publikacje |

Z przyjemnością informujemy, że Fokus Consulting  Spółka z o.o. realizuje projekt badawczo-rozwojowy współfinansowany ze środków UE pt.  „Opracowanie przestrzennych struktur ogniw perowskitowych z układem optycznym do budowy nowej generacji paneli fotowoltaicznych”

Celem projektu jest: opracowanie i komercjalizacja przez Fokus Consulting Sp. z o.o. nowych produktów: paneli fotowoltaicznych nowej generacji o zwiększonej efektywności poprzez wykorzystanie przestrzennych form ogniw perowskitowych z układem optycznym.

Wartość projektu wynosi: 2 117 673,80 zł,
w tym wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt:  1 418 308,00 zł.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.