fbpx

System bezemisyjnego zgazowywania odpadów to rozwiązanie rozwijane przez ponad 20 lat. Pierwsze instalacje sięgają czasów kiedy to pojawiły się nowe potrzeby zarządzania odpadami związane z pandemią BSE (choroba wściekłych krów) i pryszczycy. W wyniku wieloletnich prób i badań, producent systemu opracował oraz opatentował technologię ekologicznego procesu recyklingu ciągłego (metodą zgazowywania), umożliwiającego nieprzerwaną pracę do 8 000 godzin rocznie.

Proces inwestycyjny

Zebranie danych

• Ocena zapotrzebowania na energię, • Dane nt. bieżących kosztów (oraz źródeł) dostaw energii, • Dostępne odpady i sposób ich zagospodarowywania (oraz koszty), • Procesy organizacje, • Dostępność lokalizacji dla instalacji (centralna, rozproszona).

Analiza danych

• Techniczna analiza wykonalności, • Komercyjna analiza wykonalności, • Wybór wariantu ROI i priorytetów z działań wskazany po szczegółowej analizie, • Audyt energetyczny.

Faza realizacji

• Realizacja prac formalno- prawnych dla zgód i pozwoleń, • Realizacja prac adaptacyjno - przygotowawczych pod infrastrukturę i umieszczenie urządzeń.

Rozruch

• Dostawa i instalacja urządzenia, • Uruchomienie oraz certyfikacja, • Szkolenie pracowników, • Adaptacja, Monitorowanie, Optymalizacja.

Konsultacje w sprawie systemu gazyfikacji odpadów