fbpx ...

System bezemisyjnego zgazowywania odpadów to rozwiązanie rozwijane przez ponad 20 lat. Pierwsze instalacje sięgają czasów kiedy to pojawiły się nowe potrzeby zarządzania odpadami związane z pandemią BSE (choroba wściekłych krów) i pryszczycy. W wyniku wieloletnich prób i badań, producent systemu opracował oraz opatentował technologię ekologicznego procesu recyklingu ciągłego (metodą zgazowywania), umożliwiającego nieprzerwaną pracę do 8 000 godzin rocznie.

We współpracy z wiodącymi w branży partnerami technologicznymi, opracowaliśmy system, który jest niezawodny i solidny oraz oferuje niebywale wysoką wydajność w konwersji organicznych strumieni odpadów do znaczącej energii odnawialnej. 

Umożliwiamy naszym Klientom:
  1. Realizacji proekologicznych działań zmierzających do znacznego     
      zmniejszenia szkodliwych substancji do atmosfery.
  2. Przeorganizować z korzyścią system zarządzania odpadami
      począwszy od ich zbierania do momentu gazyfikacji.
  3. Wnieść znaczący wkład w redukcję ilości odpadów na wysypiskach
     śmieci dążąc do redukcji ilości odpadów składowanych do zera, w
     rozsądnym okresie czasu.
  4. Uzyskanie energii termicznej gotowej do przetworzenia na potrzeby
     lokalne.
Argument korzyści finansowych dla inwestora to jeden z atrybutów zachęcających do inwestycji w tym zakresie; po drodze pojawia się wartość ekologiczna inwestycji (system jest zeroemisyjny), co jest niezwykle ważne w dobie postępującego ocieplania klimatu.

Proces

Naszym zadaniem jest analiza frakcji odpadów oraz profilu zużycia energii cieplnej i elektrycznej w miejscu instalacji systemu. Na podstawie danych historycznych, określamy za pomocą naszych narzędzi optymalną moc systemu. Uwzględniamy nie tylko możliwość utylizacji odpadów, ale również konsumpcji energii na własne potrzeby. Nasz Klient podejmuje świadomą decyzję, dzięki czemu ma większe prawdopodobieństwo uzyskania najkrótszej stopy zwrotu z inwestycji.

Sukces FOKUS Consulting opiera się na tym, że dostarczamy kompletne rozwiązanie: od audytu do montażu i obsługi systemu:

 • Wykorzystanie ciepła z systemu jako głównego źródła ogrzewania pomieszczeń obecnie nie podłączonych do cieplnej sieci miejskiej.
 • Redukcja nastaw podzielników ciepła z sieci miejskiej dla utrzymania temperatury przy zastosowaniu systemu.
 • Wykorzystanie ciepła z systemu do podgrzewania wody i dostarczania wysokiej temperatury do procesów infrastruktury. W okresie letnim możliwa produkcja chłodu.
 • Użycie podgrzanej wody w procesie budowy wysokiego ciśnienia pary do wykorzystania dla potrzeb turbiny generującej energię elektryczną.

Szacowany okres zwrotu przykładowej instalacji bez uwzględnienia dofinansowania z białych certyfikatów to maksymalnie 5 do 6 lat przy założeniu prawdopodobieństwa błędu szacunku na poziomie 0.7 jak również przy założeniu braku wzrostu kosztów mediów, wywozu odpadów bez uwzględnienia wartości wytwarzanego ciepła na potrzeby grzewcze na przestrzeni okresu amortyzacji inwestycji.

  Proces inwestycyjny

  Zebranie danych

  • Ocena zapotrzebowania na energię, • Dane nt. bieżących kosztów (oraz źródeł) dostaw energii, • Dostępne odpady i sposób ich zagospodarowywania (oraz koszty), • Procesy organizacje, • Dostępność lokalizacji dla instalacji (centralna, rozproszona).

  Analiza danych

  • Techniczna analiza wykonalności, • Komercyjna analiza wykonalności, • Wybór wariantu ROI i priorytetów z działań wskazany po szczegółowej analizie, • Audyt energetyczny.

  Faza realizacji

  • Realizacja prac formalno- prawnych dla zgód i pozwoleń, • Realizacja prac adaptacyjno - przygotowawczych pod infrastrukturę i umieszczenie urządzeń.

  Rozruch

  • Dostawa i instalacja urządzenia, • Uruchomienie oraz certyfikacja, • Szkolenie pracowników, • Adaptacja, Monitorowanie, Optymalizacja.

  Konsultacje w sprawie systemu gazyfikacji odpadów

  Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.