fbpx ...

W czerwcu 2011 roku organizacja ISO opracowała międzynarodowy standard dotyczący zarządzania energią – normę ISO 50001:2011, Energy management systems – Requirements with guidance for use.

Standard ten powstał na podstawie Europejskiej Normy EN 16001:2009, Systemy zarządzania energią – Wymagania i wytyczne stosowania (w Polsce przyjętej jako PN-EN 16001:2009) oraz systemu zarządzania energią obowiązującego w Stanach Zjednoczonych.

Norma ISO 50001 (w Polsce przyjęta jako PN-EN ISO 50001:2012 Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania) zastąpiła dotychczasową normę EN 16001 (PN‑EN 16001:2009). Główne różnice między normami pojawiają się w terminologii – w normie EN 16001 mówiło się przede wszystkim o aspektach energetycznych, które dopasowywały się głównie do kwestii ochrony środowiska zawartych w normie ISO 14001. Norma ISO 50001 skupia się zaś przede wszystkim na użyciu i zużyciu energii. Ustala tzw. bazowy poziom wykorzystania energii mający na celu zapewnienie poprawnego wyniku energetycznego, jak i uzyskanie efektywności energetycznej dzięki określeniu wskaźników zużycia i wykorzystania energii.

W 2018r. miała miejsce kolejna aktualizacja normy ISO 50001 (ISO 50001:2018). Do polskiego systemu normalizacji została ona wprowadzona we wrześniu uzyskując indeks: PN-EN ISO 50001:2018-09. Jest ona obecnie obowiązującym standardem będącym podstawą do wdrożenia oraz certyfikacji Systemu Zarządzania Energią – aktualne dane na temat wdrożeń systemu.

Graficzne przedstawienie różnic pomiędzy wykonywaniem okresowych audytów i utrzymywaniem systemu ISO 50001.

Systematyczne zarządzanie energią. Korzyści z wdrożenia ISO 50001.

Cykl Deminga w zarządzaniu energią.

Normę ISO 50001 można kupić na stronach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-50001-2018-09p.html

Dostępne są wersje papierowa i elektroniczna (pdf).

Najważniejsze elementy zarządzania energią:

  • Zaangażowanie kierownictwa i Ustanowienie polityki energetycznej.
  • Planowanie Energetyczne.
  • Przegląd Energetyczny – identyfikacja przeszłego, obecnego oraz planowanego zużycia energii.
  • Postawienie celów dotyczących poprawy wydajności energetycznej.
  • Wprowadzenie pomiarów, rejestracji i raportowania ilości wykorzystanej energii, strat oraz poprawy.
  • Audyt Wewnętrzny.

Kontakt w sprawie wdrożenia ISO 50001

Kontakt z FOKUS Consulting
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.