fbpx ...

Marek Mazur

Sylwetka firmy i wykładowcy

FOKUS Consulting Sp. z o.o.

Firma jest członkiem GRUP DORADCZYCH Narodowej Agencji Poszanowania Energii (NAPE S.A.), która działa na rynku efektywności energetycznej od ponad 20 lat. Zespół ekspertów złożony jest z bardzo doświadczonych audytorów i ekspertów, posiadających stopień naukowy oraz udokumentowany udział w pracach badawczo-rozwojowych i edukacyjnych w dziedzinie efektywności energetycznej oraz auditingu energetycznego. Nasza Firma jako jeden z nielicznych podmiotów na rynku, może pochwalić się realizacją ponad 400 audytów energetycznych wykonanych dla: zakładów przemysłowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych na terenie całego Kraju.  W samym tylko 2017r. wykonaliśmy 30 audytów energetycznych, zgodnych z ustawą z dnia 20 maja 2016r., cztery wdrożenia normy ISO 50001 oraz koordynowaliśmy wdrożenie tej normy w kolejnych siedmiu przedsiębiorstwach.

W ramach działalności w Grupach Doradczych NAPE S.A. współpracujemy z instytucjami finansowymi (m.in. NFOŚiGW) w zakresie opracowania metodyk szacowania efektów energetyczno-środowiskowych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz w zakresie oceny poprawności wykonanej przez beneficjentów dokumentacji techniczno-audytowej. Doświadczenie zdobyte na tym polu owocuje zrozumieniem szczegółowych wymagań dotyczących dokumentacji składanej jako załączniki do wniosku o dotacje lub preferencyjną pożyczkę. W ramach współpracy z Fundacją Poszanowania Energii, realizujemy wykłady dla audytorów energetycznych, administratorów oraz kadry kierowniczej firm komercyjnych np. Aquanet S.A. czy FENICE Poland.

Wykładowca

Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego, studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Członek grup doradczych Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Ekspert w branży energetycznej. Doświadczony menedżer, analityk, trener i audytor systemów zarządzania ISO 14001 i ISO 50001, autoryzowany przez DEKRA Polska.

Realizuje projekty doradcze i szkoleniowe dla przedsiębiorstw, w Grupach Doradczych NAPE S.A. W ramach współpracy z Fundacją Poszanowania Energii, realizuje wykłady dla audytorów energetycznych (Zrzeszanie Audytorów Energetycznych), administratorów oraz kadry kierowniczej firm komercyjnych np. Aquanet S.A. czy FENICE Poland. Aktualnie współpracuje jako Audytor współpracuje z NAPE S.A. w projekcie EEFFCB ELENA 2, którego organizatorem jest Europejski Bank Inwestycyjny oraz BNP Paribas – przygotowuje kompleksowe ekspertyzy energetyczne dla inwestycji fotowoltaicznych. Jest praktykiem, ponieważ od 2018r. współpracuje jako Agent z zielona-energia.com. Aktualnie rozwinął sieć sprzedaży, która otrzymała nagrodę za najwyższy wzrost sprzedaży i status Platynowego Partnera z wynikiem ponad 8MLN sprzedaży netto w 2020r.

Szkolenia dla specjalistów

Zarządzanie energią w firmie (kod: FC-ZEF):

  • 2 dni szkoleniowe 4 moduły po 3 godziny;
   1. Przygotowanie teoretyczne – metodologia, podejście, źródła danych;
   2. Audyt energetyczny:
    • analiza źródeł danych;
    • inwentaryzacja odbiorników / przetworników energii;
    • bilans zużycia energii w Firmie;
    • analiza finansowa;
    • wnioski i typowanie rozwiązań;
   3. Formułowanie zapytań i pozyskiwanie ofert;
   4. Przygotowanie procedur poszanowania energii i ich realizacja. 
  • Stacjonarne – grupa max 12 osób; MS Teams – grupa max 25 osób;
  • Cena od 690zł netto / słuchacza;
  • Najbliższe terminy: 27 – 28.01.2021r.; 09 – 10.02.2021r. (warunek: zebranie grupy min 12 osób)
  • Zapisy: kontakt@fokusconsulting.pl lub tel. +48 535 880 980 z dopiskiem „FC-ZEF termin„.

Co trzeba wiedzieć o oświetleniu? (kod: FC-FOS):

  • Dwa moduły szkoleniowe po 3 godziny;
   1. Przygotowanie teoretyczne – fizyka, metodologia, podejście, źródła danych, obowiązujące normy;
   2. Audyt oświetlenia:
    • analiza źródeł danych;
    • inwentaryzacja źródeł światła;
    • bilans;
    • analiza finansowa;
    • wnioski i typowanie rozwiązań;
    • automatyka / opracowanie i wdrożenie procedur;
  • Stacjonarne – grupa max 12 osób; MS Teams – grupa max 25 osób;
  • Cena od 490zł netto / słuchacza;
  • Najbliższe terminy: 02.02.2021r.; 24.02.2021r. (warunek: zebranie grupy min 12 osób)
  • Zapisy: kontakt@fokusconsulting.pl lub tel. +48 535 880 980 z dopiskiem „FC-FOS termin„.

Szkolenia dla Handlowców

Fotowoltaika – Sprawne zawieranie umów (kod: FC-PVS):

4 moduły:

 1. Rynek energii. Co warto wiedzieć o rynku fotowoltaiki w Polsce? (2,5h)
 2. Prawo. Dotacje i zachęty podatkowe. Opłacalność fotowoltaiki. (4,5h)
 3. Fotowoltaika. Terminologia, technika, technologia. (3,5h)
 4. Jak nie sprzedawać i mieć doskonałe wyniki? (3,5h)

1 dzień / 7h zegarowych w tym 2 przerwy po 10 min każda i 1 przerwa 20 min/

1/ Rynek energii. Co warto wiedzieć o rynku energii i fotowoltaiki w Polsce? (2,5h)

Wprowadzenie (40 min)

 • Przedstawienie Agendy. Ustalenie zasad komunikacji;
 • Rynek prądu elektrycznego: ceny, trendy, wpływ na opłacalność OZE;

Pre-test wiedzy (20 min)

 • Przesłanie testu słuchaczom. Wyjaśnienie zasad;
 • Pre-test (15 min/ 25 pytań);

/przerwa 10 min/

Rynek OZE (60 min)

 • Terminologia / definicje / skróty;
 • Polityka klimatyczna UE;
 • Polska na tle innych krajów;
 • Dynamika rozwoju rynku fotowoltaiki w Polsce;
 • Jak działają firmy fotowoltaiczne – czego warto uczyć się od liderów rynku?;
 • Portale branżowe – gdzie szukać informacji?

/przerwa 20 min/

2/ Prawo. Dotacje i zachęty podatkowe. Opłacalność fotowoltaiki (4,5h)

Prawo energetyczne i prawo budowlane (40 min)

 • Zasady dotyczące systemów w różnych segmentach;
 • Prawo budowlane i przepisy p.poż.

Zachęty podatkowe i dotacje (120 min)

 • Mój prąd;

/przerwa 10 min/

 • Ulga termomodernizacyjna;
 • Opodatkowanie fotowoltaiki – VAT;
 • Ulga w podatku rolnym;
 • RPO – lokalne programy wsparcia / monitoring publikacji;

Opłacalność instalacji fotowoltaicznych w Polsce (100 min)

 • Ekonomika projektów fotowoltaicznych;
 • Popularne formy finansowania – kredyt, leasing;
 • Ćwiczenia – obliczanie stopy zwrotu z inwestycji PV;

2 dzień / 7h zegarowych w tym 2 przerwy po 10 min każda i 1 przerwa 20 min/

3/ Fotowoltaika. Terminologia, technika, technologia. Produkt (3,5 h)

Podstawy fizyczne (90 min)

 • Zasoby energetyczne na Świecie i w Polsce;
 • Różnice panel fotowoltaiczny / kolektor słoneczny;
 • Zjawisko fotoelektryczne – ogniwo, moduł, panel;
 • Jednostki mocy jednostki zużycia – różnice;
 • Tor słońca, kąty optymalne dla Polski;
 • Aplikacje do oceny potencjału dachu / gruntu;
 • Profil produkcji en. elektrycznej z instalacji PV, a pory roku;
 • Profil produkcji, a profil zużycia prądu w gosp. Domowym i w firmie.

/przerwa 10 min/

Elementy instalacji / produktu (90 min)

 • Schemat instalacji fotowoltaicznej – poszczególne elementy + licznik dwukierunkowy;
 • Co to jest mikroinstalacja? Różnice Off– GRID i On – GRID;
 • Panele fotowoltaiczne – rodzaje / technologia, łączenie, działanie, podstawowe parametry;
 • Ćwiczenie – obliczanie mocy instalacji na podstawie mocy modułów i potencjału dachu / gruntu;
 • Falowniki – typy, podstawowe parametry, technologia, dobór mocy, gwarancje;
  • Stringi;
  • System SolarEdge;
 • Systemy montażowe – radzenie sobie z zacienieniami;
 • Optymalizatory – stosowanie;
 • Uziemienie instalacji PV;
 • Pozostałe elementy instalacji PV;

/przerwa 20 min/

4/ Jak nie sprzedawać i mieć doskonałe wyniki? (3,5h)

Podejście do sprzedaży – czy warto sprzedawać? (140 min)

 • Kogo szukamy? Profil idealnego klienta;
 • Kogo szuka klient? Profil idealnego Doradcy;
 • Rozmowa handlowa – etapy;
 • Arkusz Ustaleń Montażowych, analiza faktury, obliczanie zapotrzebowania na en. elektryczną, finansowanie instalacji;
 • Rejestr umów – jak prowadzić?

/przerwa 10 min/

 • Kłopotliwe pytania klientów;
 • Zamykanie sprzedaży i uzyskanie rekomendacji;
 • Co po podpisaniu umowy?;
 • Montaż;
 • Przyłączenie instalacji do sieci OSD;

Podsumowanie szkolenia – pytania (30 min);

Test końcowy (20 min)

 • Przesłanie testu słuchaczom. Wyjaśnienie zasad;
 • Pre-test (15 min/ 25 pytań);

Ewaluacja (10 min)

Przesłanie materiałów:

1/ Wyniki testów; 2/ FAQ.

 • Stacjonarne – grupa max 12 osób; MS Teams – grupa max 30 osób;
 • Cena od 890zł netto / słuchacza (stacjonarne); Zdalne 649zł netto / na słuchacza;
 • Najbliższe terminy: 17 – 18.02.2021r.; (warunek: zebranie grupy min 12 osób)
 • Zapisy: kontakt@fokusconsulting.pl lub tel. +48 535 880 980 z dopiskiem „FC-PVS termin

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.