fbpx

DSR to skrót od angielskiego terminu Demand Side Response, co można przetłumaczyć jako Reakcja Strony Popytowej. Jest to program, w którym operator systemu elektroenergetycznego (oferuje wynagrodzenie za gotowość do redukcji zużycia energii elektrycznej w przypadkach krytycznych deficytów mocy. DSR to część Rynku Mocy – mechanizm który ma się przyczynić do zachowania stabilności w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Wraz z wejściem opłaty mocowej 01 2021, która stanowi źródło finansowania, program DSR zmienił swoją formułę na system identyczny z brytyjskim. Uczestnicy programu DSR otrzymują wynagrodzenie za gotowość do redukcji (niezależnie od tego czy redukcje będą miały miejsce czy nie).

FOKUS Consulting jest Partnerem jednego z Kluczowych Agregatorów. Agregatorzy to firmy pozyskujące przedsiębiorców (ORedy), którzy mogą przesunąć lub zredukować część pobieranej mocy. Agregatorzy podpisując umowę z przedsiębiorcami:

  • reprezentują ich w kontaktach z PSE
  • są odpowiedzialni za przygotowanie oraz złożenie wymaganych dokumentów i  wniosku o zawarcie umowy
  • udzielają im pomocy w uzyskaniu niezbędnych certyfikatów do pełnienia usługi IRP
  • informują ich o ewentualnych wezwaniach do redukcji przez PSE.

Proces przygotowania do zawarcia umowy

Zebranie danych

Przeprowadzenie wywiadu, inwentaryzacja punktów poboru energii elektrycznej. Przygotowanie wniosku do Sprzedawcy energii czynnej o przygotowanie godzinówek lub do OSD piętnastominutówek.

Analiza danych

Analiza profilu poboru mocy chwilowej, w celu określenia bezpiecznego poziomu redukcji. Inwentaryzacja procedur i narzędzi, które mogą wesprzeć przeprowadzenie redukcji: OZE, agregaty prądotwórcze, magazyny energii.

Decyzja

Decyzja o zawarciu umowy. Przeprowadzenie konsultacji zapisów i określenie osób decyzyjnych, odpowiedzialnych za zawarcie i operacyjną realizację umowy.

Zawarcie umowy

Podpisanie umowy. Montaż głowicy monitorującej wraz z modułem komunikacyjnym na każdym z wytypowanych punktów poboru energii.

Zamawiam konsultacje w sprawie DSR