fbpx ...

Aktualne postępowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa RPO WM Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o unieważnieniu postępowania. Szczegółowe informacje znajdują się w pliku do pobrania „Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf”

Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu nowego postępowania, opublikowanego w dniu 24.09.2020r. w Bazie Konkurencyjności pod linkiem:

Link do ogłoszenia w bazie konkurencyjności

Pliki do pobrania dodatkowo publikujemy w sekcji poniżej.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert w sprawie 2/ZO/2020 z dnia 6.10.2020r. została opublikowana w bazie konkurencyjności. Jest również do pobrania poniżej.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poniżej publikujemy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie 2/ZO/2020.

Materiały do pobrania

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.