fbpx ...

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej – co trzeba wiedzieć?

W 2024 r. świadectwo energetyczne będzie obowiązkowe dla wszystkich właścicieli budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych. Kiedy będzie trzeba posłużyć się świadectwem?:

▪️ dom lub mieszkanie będzie zbywane na podstawie umowy sprzedaży,
▪️ dom lub mieszkanie będzie zbywane na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
▪️dom lub mieszkanie będzie wynajmowane,
▪️ zawiadamiany PINB (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) o ukończeniu budowy lub składamy wniosek o pozwolenie na użytkowanie nowego domu mieszkalnego,
▪️ budynek pobudowany przed 2009 rokiem przejdzie termomodernizację (wymiana okien, wymiana drzwi, wykonanie ocieplenia zewnętrznych ścian budynku lub ocieplenie poddasza itp.),
▪️ składamy wniosek o dofinansowanie pompy ciepła oraz fotowoltaiki w programie Moje Ciepło.
Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku.
Tańszy prąd od FOKUS Consulting. Bezpieczna zmiana sprzedawcy.

Konsekwencje braku świadectwa

W przypadku braku świadectwa charakterystyki energetycznej przy wynajmie czy sprzedaży nieruchomości grozi grzywna – nawet do 5 tys. zł. Pouczenie notariusza o sankcji znajdzie się w każdym akcie notarialnym, do którego nie zostanie dostarczone świadectwo.

Świadectwa przygotowywane są wyłącznie przez uprawnionych, certyfikowanych audtorów z długoletnim doświadczeniem.

Warto uważać na osoby nieuprawnione do wykonywania świadectw: Link do rejestru

Warto wiedzieć

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE – od kwietnia 2023 znowu jako dokument obowiązkowy.

Od piątku 28 kwietnia 2023 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące posiadania świadectw charakterystyki energetycznej.

Świadectwo określa ilość energii zużywanej na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowywania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia. W przypadku budynków niemieszkalnych dochodzi do tego również oświetlenie.

Oddzwniamy w 24h

Uzgadniamy zakres prac

Pobieramy dane wejściowe

Otrzymujesz świadectwo

Rozliczamy wynagrodzenie

Prąd do domu od FOKUS Consulting

Więcej informacji

Obowiązki dla inwestorów i w przypadku dużych obiektów
Pod określonymi warunkami dotyczy to również nowych budynków. Począwszy od 28 kwietnia 2023 roku, „inwestor będzie zobowiązany załączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie”. Z obowiązku tego wyłączono jednak „domy do 70 metrów kw. zabudowy do własnych celów mieszkaniowych”.

Resort rozwoju i technologii zwraca uwagę, że „świadectwo należy również zamieścić w widocznym miejscu dla budynków:

  • o powierzchni użytkowej powyżej 250 m2 zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów,
  • o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w którym są świadczone usługi dla ludności (o ile świadectwo jest już sporządzone)”.

Więcej informacji na temat przytaczanych zmian znaleźć można na stronach rządowych i samorządowych więcej.

Nowe regulacje, które będą zmuszały wskazane grupy właścicieli do określenia statusu energetycznego budynku czy lokalu, to bardzo dobre rozwiązanie. Będzie to bardzo korzystne z punktu obywateli, którzy poszukują nowego lokum. Koszty ogrzewania są przecież bardzo istotnym czynnikiem, który wpływa na decyzję o zakupie bądź wynajmie

Dzięki wprowadzeniu klas energetycznych będziemy widzieć czarno na białym, jakich rachunków możemy się spodziewać.

Niektórzy narzekają, że to kolejny obowiązek, ale wkrótce wszyscy do tego przywykniemy. Tak samo, jak w przypadku klasy energetycznej kupowanej przez nas lodówki.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Straci ono jednak ważność, jeśli przeprowadzone zostaną prace budowlano-instalacyjne, które zmieniałyby charakterystykę energetyczną. Świadectwa sporządzone przez wejściem nowych przepisów zachowują ważność w okresie, na jaki zostały sporządzone.

Tańszy prąd od FOKUS Consulting
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.