fbpx ...

Zarządzanie energią w budynkach i obiektach przemysłowych daje wymierne korzyści. Ze względu na coraz większą dostępność, wdrożenie można zrealizować z zadowalającą stopą zwrotu. Fokus Consulting przeprowadza analizy i projektuje wdrożenia systemów BMS (Building Management System).

Outsourcing zarządzania energią

Świadczymy usługi outsourcingu zarządzania energią dla firm i instytucji. Usługa polega na przydzieleniu opiekuna, który zgodnie z wynegocjowanym SLA (Service Level Agreement) realizuje procesy wsparcia. Zakres usług obejmuje:

 • analizę i ocenę danych pomiarowych;
 • analizę umów, zagadnień prawnych i środowiskowych;
 • prowadzenie elektronicznego repozytorium umów, pism, dokumentów etc.;
 • inicjowanie procedur rezerwowych i alarmowych;
 • realizację procedur rezerwowych i alarmowych;
 • relacje z dostawcami czynników energetycznych;
 • opiniowanie działań inwestycyjnych pod kątem poszanowania energii;
 • przeprowadzaniu konkursu ofert;
 • przygotowaniu procedur i dokumentów przetargowych;
 • oddelegowanie wykwalifikowanych osób do realizacji zadań u Klienta;
 • cykliczne raportowanie.

Ceny zaczynają się już od kilkuset złotych miesięcznie i rosną w zależności od zakresu usług i odpowiedzialności objętych umową.

Zarządzanie energią – poniżej prezentujemy przykłady zastosowania systemów BMS, które są narzędziem w zarządzaniu energią.

Służba zdrowia
Systemy zarządzania budynkami są zainstalowane w wielu największych i znanych szpitalach należących do państwowego systemu opieki zdrowotnej, a także w wielu mniejszych budynkach, m.in. w ośrodkach zdrowia, klinikach i przychodniach.

Szkolnictwo
Szkoły średnie i uczelnie wyższe borykają się z coraz wyższymi kosztami energii i innych usług komunalnych.

Instytucje
We współczesnych instytucjach systemy zarządzania budynkami spełniają wymagania deweloperów, najemców i właścicieli. Nowa ustawa o efektywności energetycznej nakłada konkretne wymogi w zakresie budynków.

Hotele
Systemy zarządzania budynkami są stosowane w hotelach na całym świecie dając przewagę konkurencyjną tym, które wyznaczają i rozliczają cele poszanowania energii.

Handel detaliczny
Placówki sprzedaży detalicznej zużywają dużo energii niezbędnej do oświetlenia, ogrzewania i chłodzenia, zatem rosnące koszty energii elektrycznej są istotnym problemem. System zarządzania budynkami to podstawowe narzędzie umożliwiające administrowanie zużyciem energii przy zapewnieniu znakomitej obsługi klientów.

Sztuka i rozrywka
Obiekty rozrywkowe często charakteryzują się wysokimi wymaganiami w zakresie systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. System zarządzania budynkami zapewnia wydajne działanie takich instalacji.

Przemysł
Zapewnienie ciągłości działania zakładu przy minimalnych kosztach operacyjnych ma podstawowe znaczenie dla zachowania konkurencyjności w przemyśle produkcyjnym. Systemy zarządzania budynkami pozwalają pracownikom przejąć kontrolę nad zarządzaniem energią.

Farmacja
Nowoczesne zakłady produkcyjne często mają wysokie wymagania dotyczącymi warunków środowiskowych w celu zapewnienia najwyższej jakości produktów. Systemy zarządzania budynkami pozwalają koordynować działanie zakładów i świadczenie usług, aby zapewnić zgodność z oczekiwanym standardem.

Stadiony
Stadiony to nie tylko areny sportowe. Na ich terenie często znajdują się obiekty treningowe, sale konferencyjne i bankietowe, a także sektory VIP. Wszystkie te obiekty wymagają ścisłej kontroli warunków środowiskowych oraz dużej elastyczności wzorców użytkowania.

Transport
Współczesne terminale pasażerskie to duże kompleksy oferujące podróżnym różne usługi przez cały rok 24 godziny na dobę. Administrowanie powiązanymi usługami i monitorowanie ich za pomocą systemu zarządzania budynkami zapewnia maksymalną dostępność przy najniższych kosztach bieżących.

Telekomunikacja
Zarządzanie alarmami z krajowych sieci obiektów infrastrukturalnych o znaczeniu krytycznym, takich jak centrale telekomunikacyjne i centra przetwarzania danych, oraz integrowanie ich to jedno z wielu zastosowań systemów zarządzania budynkami firmy Trend. Umożliwiają one identyfikowanie usterek oraz wdrażanie rozwiązań korygujących przy minimalnych zakłóceniach działalności.

Obronność
Jednostki wojskowe zazwyczaj obejmują wiele rozproszonych budynków o różnych funkcjach — od stołówek po stacje obsługi sprzętu ciężkiego. Uniwersalność i elastyczność systemów zarządzania budynkami pozwalają spełnić zróżnicowane wymagania dotyczące systemu sterowania.

Warto zacząć od wdrożenia elementów systemu np. „strażnika mocy”. Układ automatyki pozwala na balansowanie na minimalnym poziomie mocy zamówionej, co gwarantuje obniżenie opłat za dystrybucję.

Prowadzisz firmę? Jesteś właścicielem lub zarządcą nieruchomości? Masz najemców? Jesteś zmuszony do refakturowania kosztów energii? Czy zarządzanie energią się opłaca? Więcej informacji znajdziecie Państwo w naszym artykule: https://fokusconsulting.pl/wdrozenie-systemu-bsm-sie-oplaca/

Zarządzanie energią – więcej informacji:

kontakt@fokusconsulting.pl; zamów spotkanie konsultacyjne.

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie badania jest FOKUS Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pokornej 2/221. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się na stronie: https://www.fokusconsulting.pl/klauzula/

USTAWA z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej
Narodowa Agencja Poszanowania Energii

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.