fbpx ...
Jeżeli planują Państwo wykonać inwestycje redukujące zużycie energii w przedsiębiorstwie, spółdzielni, wspólnocie mieszkaniowej, mają Państwo szansę otrzymać świadectwa efektywności energetycznej  (białe certyfikaty). Świadectwa można zbyć na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) i zyskać środki na dowolny cel. Minimalna kwota to około 20 000 zł, a maksymalnego limitu nie ma!

Białe certyfikaty

Białe certyfikaty (BC)

Są to świadectwa efektywności energetycznej wydawane za uzyskany efekt energetyczny (oszczędności energii) w wyniku realizacji przedsięwzięcia modernizacyjnego.

Podstawą prawną umożliwiającą pozyskiwanie tego rodzaju świadectw jest Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku. Świadectwa przyznawane są na podstawie wniosków składanych w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE). Każdy wniosek podlega indywidualnej weryfikacji i musi zawierać audyt efektywności energetycznej określający efekt energetyczny realizowanego przedsięwzięcia. Opracowanie musi zostać wykonane przez osobę, która może udokumentować wykonanie audytów, zakończonych sukcesem – przyznaniem białych certyfikatów.

Jeden biały certyfikat odpowiada oszczędności 1 tony oleju ekwiwalentnego (TOE) energii, a przedstawiając to prościej: 1 biały certyfikat = 1 TOE = 11,63 MWh energii elektrycznej = 41,868 GJ ciepła. Obecnie giełdowa wartość 1 toe waha się od 2 000 do 3 000 zł. Wartość zależy wyłącznie od uzyskanej oszczędności energii i ceny/kursie w momencie sprzedaży.

Aby uzyskać dofinansowanie w swoim przedsiębiorstwie istnieje prosta kilkuetapowa procedura, która pozwala na uzyskanie Świadectw Efektywności Energetycznej. Pierwszą czynnością jest określenie potencjału poprawy energetycznej w danym przedsiębiorstwie. Dla wybranego przedsięwzięcia lub ich grupy wyliczamy zysk energetyczny i przeliczamy na tony oleju ekwiwalentnego (toe). Minimalna wartość, kwalifikująca projekt do kolejnego etapu to 10 toe.

Prosty przykład

Załóżmy, że budynek obecnie zużywa średnio w roku 6 500 GJ (155,25 toe). Wspólnota mieszkaniowa planuje jego termomodernizację. Oszacowano, że po termomodernizacji ten sam budynek będzie zużywał
5 024,16 GJ. Różnica to 1 475,84 GJ czyli (120 toe). Audyt efektywności energetycznej, wykonany zgodnie z Ustawą wykazał, że różnica to 30 toe. Po otrzymaniu i zbyciu białych certyfikatów (świadectw efektywności energetycznej) po kursie dnia wspólnota otrzymała na konto 52 000 zł.

Proces pozyskania białych certyfikatów:

lp. Czynność Czas trwania Czas narastająco
1 Nawiązanie kontaktu z FOKUS Consulting już
2 Przesłanie kopii części projektu lub opisu planowanego przedsięwzięcia. 1 – 2 dni 2 dni
3 Wstępna analiza efektu energetycznego przez naszego audytora i kwalifikacja projektu do audytu (warunek min 10 toe). 2 – 3 dni 5 dni
4 Uzgadnienie treści umowy wzajemnej. ok. 4 dni 9 dni
5 Uzupełnienie danych podczas wizji lokalnej. Audytor tworzy finalny raport – Audyt efektywności energetycznej (AEE). 8 – 10 dni 19 dni
6 Przygotowanie wniosku o wydanie praw majątkowych na formularzu URE. 1 dzień 20 dni
7 Złożenie wniosku do Urzędu Regulacji Energetyki. 1 dzień 21 dni
8 Po przyznaniu praw majątkowych, zbycie ich na Towarowej Giełdzie Energii. 120 – 150 dni około 171 dni

Dlaczego FOKUS?

Po pierwsze, mamy unikalny zespół, ponieważ są w nim m.in. doktoranci i wykładowcy Politechniki Warszawskiej i doświadczeni Audytorzy systemu zarządzania energią ISO 50001. Po drugie, możemy się poszczycić wykonaniem ponad 100 AEE, zakończonych przyznaniem białych certyfikatów. Po trzecie, realizujemy audyty efektywności energetycznej ze 100% skutecznością i na różnorodnych projektach:

  1. Termomodernizacja: docieplenie ścian, stropów, dachów, wymiana okien, drzwi etc.
  2. Wymiana piecyków gazowych, kotłów, sposobu ogrzewania obiektów.
  3. Wymiana oświetlenia wbudowanego.
  4. Inne, mniej typowe projekty zwiększające efektywność energetyczną.

Na każdym etapie uzyskania BC ściśle współpracujemy z Naszym zleceniodawcą. Nasz zleceniodawca ma do wyboru rozliczenie się za sukces lub jednorazowym honorarium. W najbardziej kompletnej wersji współpracy, istnieje możliwość pełnego zastępstwa prawnego. Na na końcu tego procesu Zleceniodawca/ inwestor wystawia fakturę pomniejszoną o wynagrodzenie FOKUS.

Bezpłatna konsultacja

Prosimy o kontakt. Gwarantujemy szybki czas realizacji i 100% przyznania certyfikatów. Zapisz się do naszej grupy: https://www.facebook.com/groups/bialecertyfikaty

Warto też wypróbować nasze doświadczenie w wykonywaniu audytów energetycznych przedsiębiorstw. Naszymi klientami są m.in. Blachy Pruszyński, Polfarmex, ORACLE, Stora Enso Poland, Bombardier Group, Grupa Pieprzyk, Toyota, TVP.

Zamawiam konsultacje w sprawie białych certyfikatów

Kontakt z FOKUS Consulting
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.