fbpx ...

Audyt Energetyczny w subskrypcji 

FOKUS Consulting i LERTA wspólnie przygotowały nowe podejście w realizacji audytu energetycznego. Powstał przemyślany i elastyczny zestaw subskrypcji. Każde Przedsiębiorstwo może wybrać plan dostosowany do swoich potrzeb: mieć z głowy audyt energetyczny i opomiarowanie energii elektrycznej.

Audyt w subskrypcji to połączenie elementów systemu zarządzania energią, audytu z gwarancją terminu wykonania i systemu monitoringu zużycia nośników energii.

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA

▪️ koszty rozłożone w czasie
▪️ gwarancja terminu wykonania
▪️ systematyczne gromadzenie danych
▪️ ubezpieczenie OC 300 tys.
▪️ płatność w ratach

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ wspierany
przez LEMS (Lerta Energy Management System)

▪️ monitoring zużycia mediów
▪️ strażnik mocy, obsługa alarmów
▪️ moduł zarządzania opłatą mocową

Obowiązek

Większość Przedsiębiorstw zobowiązanych powinno wykonać kolejny audyt energetyczny w 2025 roku. Firmy, które urosły w poprzednim roku muszą zrealizować obowiązek już w 2024 r.

Osoby, które odpowiadają za spełnienie obowiązku (kontakt z firmą audytorską) będą musiały zarezerwować czas na koordynację wykonania audytu: przygotowanie danych, kompletację faktur za nośniki energii, niezbędne konsultacje.

Konieczne będą kontakty z dostawcami energii elektrycznej oraz oczekiwanie na płatne piętnastominutówki.

Nowe podejście

▪️ Jak rozłożyć koszty audytu, aby nie kumulować wydatków w 2025 roku?
▪️ Co zrobić, żeby spełnić obowiązek wykonania audytu już w pierwszym kwartale 2025 r. i nie zostawiać tego na ostatnią chwilę?
▪️ Czy można uniknąć zbierania dokumentów i poświęcać na to czas w najmniej odpowiednim momencie np. w sezonie urlopowym?
▪️ Czy jest możliwość rozłożenia tych obowiązków w czasie?
▪️ Co zrobić, żeby faktury “same wysyłały się” do firmy audytorskiej?
▪️ Jakie dodatkowe korzyści może przynieść monitoring zużycia mediów w 2024 r.?
▪️ Czy można koszty audytu rozłożyć na miesięczne lub kwartalne raty?

Dlaczego subskrypcja?

Wykonujemy audyty energetyczne przedsiębiorstwa w rozumieniu m.in. Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 646) oraz w oparciu o normę PN-EN 16247, w systemie subskrypcji. Supskrypcja gwarantuje rozłożenie kosztów i pracy na cały 2024 rok. Jeśli Państwa Firma nie potrzebuje systemu monitoringu, to uzgodnioną kwotę rozbijamy na wygodne raty.

Kluczem jest systematyczność

▪️systematyczne zbieranie danych miesiąc po miesiącu;
▪️brak kumulacji wydatków- koszty rozłożone w czasie;
▪️ewidencjonowanie i raportowanie wyników;
▪️aktywne doradztwo;
▪️zniżka 30% na audyty efektywności energetycznej;
▪️dostęp do systemu monitoringu LEMS;
▪️strażnik mocy;
▪️obsługa alarmów;
▪️moduł zarządzania kategorią opłaty mocowej;
▪️gwarancja spełnienia obowiązku audytowego do końca pierwszego kwartału 2025r.;
▪️możliwość negocjowania ceny rozbitej na raty bez systemu monitoringu LEMS.

Bezpieczeństwo

Posiadamy odpowiednie ubezpieczenie OC w PZU. W wyniku nieprzewidzialnego wypadku, każda szkoda zostanie naprawiona.  W sytuacjach spornych reprezentująca nas kancelaria prawna zajmie się wszelkimi formalnościami, w tym kontaktem z URE w Twoim imieniu.

Ludzie

Nasz Zespół to doświadczeni audytorzy, mający za sobą wykonanie setek opracowań. Są specjalistami w dziedzinach:

▪️ zarządzania energią;
▪️ ciepłownictwa;
▪️ energii elektrycznej;
▪️ wentylacji i klimatyzacji.

Do wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa powoływany jest zespół specjalistów, dobierany ze względu na specyfikę prowadzonej działalności.

Wielu z naszych Audytorów jest czynnymi pracownikami naukowymi Uniwersytetu Warszawskiego.

Dajemy gwarancję, że przeprowadzimy Audyt Energetyczny Przedsiębiorstw zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi. Mamy pewność, że nie zostanie odrzucony przez Urząd Regulacji Energetyki.

Jeśli posiadają Państwo system monitoringu, bądź nie macie Państwo potrzeby jego zastosowania, mamy rozwiązanie – negocjowana cena z podziałem na uzgodnione raty: miesięczne lub kwartalne.

Uniwersytet Warszawski z FOKUS Consulting
Lerta Energy Management System (LEMS) – opis funkcjonalności

Opłata mocowa

użytkownik otrzymuje informację na temat kosztów związanych z opłatą mocową. System analizuje profil energetyczny, zlicza ilość energii zużytej w godzinach szczytowego zapotrzebowania na moc i na podstawie wprowadzonych stawek, oblicza przewidywaną wysokość opłaty. Dzięki temu, użytkownik LEMS może zoptymalizować procesy w swoim przedsiębiorstwie i zyskać oszczędności.

Dostęp do danych pomiarowych on-line

system daje użytkownikowi możliwość obserwowania bieżącego poboru mocy. Dane pomiarowe prezentowane są on-line i odświeżają się z częstotliwością 1 minuty. Na tej podstawie, użytkownik może sporządzać różnego typu analizy i raporty, na podstawie których może podejmować decyzje biznesowe.

Dostęp do historycznych danych pomiarowych:

▪️rejestracja i graficzna prezentacja danych historycznych z dowolnego okresu z rozdzielczością: 1 minuta, 15 minut, 1 godzina, 1 dzień, 1 tydzień, 1miesiąc 1 rok;
▪️użytkownik ma możliwość sprawdzenia zużycia energii w wybranym zakresie dat;

▪️ buforowanie danych z rozdzielczością 1 minuty w przypadku zaniku komunikacji GSM/LAN. Dane pomiarowe z taką samą rozdzielczością zostają nadpisywane w aplikacji po powrocie komunikacji. Ta funkcjonalność wpływa na podniesienie bezpieczeństwa. Użytkownik ma zawsze dostęp do potrzebnych mu danych.

Możliwość eksportu danych pomiarowych:

▪️system umożliwia wykonanie eksportu danych historycznych z rozdzielczością: 15 minut, 1 godzina, 1 dzień, 1 miesiąc, 1 rok za dowolny okres;
▪️dane zapisywane są w formatach: (xls),(xlsx), (csv), plików (ftp).

Możliwość obserwacji danych dotyczących eksportu energii do sieci:

▪️funkcjonalność stworzona z myślą o posiadaczach instalacji PV.

Możliwość tworzenia alarmów – strażnik mocy:

▪️system umożliwia użytkownikowi konfigurowanie alarmów. Alarm rozumiany jest jako informacja o przekroczeniu zadanej wartości odczytu pobieranej mocy lub zużywanej energii;
▪️alarm może zostać ustawiony zarówno powyżej jak i poniżej zadanej wartości;
▪️informacja o wystąpieniu alarmu wyświetlana jest w oknie aplikacji, wysyłana jest również drogą mailową oraz opcjonalnie SMS-em.

Dzięki przejrzyście prezentowanym, kompleksowym danym można ograniczyć zużycie energii, aby zmniejszyć rachunki za prąd. Ustawiając limity zużycia, można uniknąć kar za przekroczenia.

Aby jeszcze więcej oszczędzić, LEMS można łączyć z innymi naszymi rozwiązaniami.

Lerta Energy Management System

System LEMS doskonale sprawdza się w programie DSR, pomagając obniżyć koszty energii, przyczyniając się jednocześnie do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego kraju. A jeśli posiadasz instalację fotowoltaiczną możemy również odkupić nadwyżki energii, które wygenerujesz, zapewniając dodatkowe źródło dochodu.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.