fbpx

Audyt Energetyczny w subskrypcji 

FOKUS Consulting i LERTA wspólnie przygotowały nowe podejście w realizacji audytu energetycznego. Powstał przemyślany i elastyczny zestaw subskrypcji. Każde Przedsiębiorstwo może wybrać plan dostosowany do swoich potrzeb: mieć z głowy audyt energetyczny i opomiarowanie energii elektrycznej.

Audyt w subskrypcji to połączenie elementów systemu zarządzania energią, audytu z gwarancją terminu wykonania i systemu monitoringu zużycia nośników energii.

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA

▪️ koszty rozłożone w czasie
▪️ gwarancja terminu wykonania
▪️ systematyczne gromadzenie danych
▪️ ubezpieczenie OC 300 tys.
▪️ płatność w ratach

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ wspierany
przez LEMS (Lerta Energy Management System)

▪️ monitoring zużycia mediów
▪️ strażnik mocy, obsługa alarmów
▪️ moduł zarządzania opłatą mocową

Obowiązek

Większość Przedsiębiorstw zobowiązanych powinno wykonać kolejny audyt energetyczny w 2025 roku. Firmy, które urosły w poprzednim roku muszą zrealizować obowiązek już w 2024 r.

Osoby, które odpowiadają za spełnienie obowiązku (kontakt z firmą audytorską) będą musiały zarezerwować czas na koordynację wykonania audytu: przygotowanie danych, kompletację faktur za nośniki energii, niezbędne konsultacje.

Konieczne będą kontakty z dostawcami energii elektrycznej oraz oczekiwanie na płatne piętnastominutówki.

Nowe podejście

▪️ Jak rozłożyć koszty audytu, aby nie kumulować wydatków w 2025 roku?
▪️ Co zrobić, żeby spełnić obowiązek wykonania audytu już w pierwszym kwartale 2025 r. i nie zostawiać tego na ostatnią chwilę?
▪️ Czy można uniknąć zbierania dokumentów i poświęcać na to czas w najmniej odpowiednim momencie np. w sezonie urlopowym?
▪️ Czy jest możliwość rozłożenia tych obowiązków w czasie?
▪️ Co zrobić, żeby faktury “same wysyłały się” do firmy audytorskiej?
▪️ Jakie dodatkowe korzyści może przynieść monitoring zużycia mediów w 2024 r.?
▪️ Czy można koszty audytu rozłożyć na miesięczne lub kwartalne raty?

Dlaczego subskrypcja?

Wykonujemy audyty energetyczne przedsiębiorstwa w rozumieniu m.in. Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 646) oraz w oparciu o normę PN-EN 16247, w systemie subskrypcji. Supskrypcja gwarantuje rozłożenie kosztów i pracy na cały 2024 rok. Jeśli Państwa Firma nie potrzebuje systemu monitoringu, to uzgodnioną kwotę rozbijamy na wygodne raty.

Kluczem jest systematyczność

▪️systematyczne zbieranie danych miesiąc po miesiącu;
▪️brak kumulacji wydatków- koszty rozłożone w czasie;
▪️ewidencjonowanie i raportowanie wyników;
▪️aktywne doradztwo;
▪️zniżka 30% na audyty efektywności energetycznej;
▪️dostęp do systemu monitoringu LEMS;
▪️strażnik mocy;
▪️obsługa alarmów;
▪️moduł zarządzania kategorią opłaty mocowej;
▪️gwarancja spełnienia obowiązku audytowego do końca pierwszego kwartału 2025r.;
▪️możliwość negocjowania ceny rozbitej na raty bez systemu monitoringu LEMS.

Bezpieczeństwo

Posiadamy odpowiednie ubezpieczenie OC w PZU. W wyniku nieprzewidzialnego wypadku, każda szkoda zostanie naprawiona.  W sytuacjach spornych reprezentująca nas kancelaria prawna zajmie się wszelkimi formalnościami, w tym kontaktem z URE w Twoim imieniu.

Ludzie

Nasz Zespół to doświadczeni audytorzy, mający za sobą wykonanie setek opracowań. Są specjalistami w dziedzinach:

▪️ zarządzania energią;
▪️ ciepłownictwa;
▪️ energii elektrycznej;
▪️ wentylacji i klimatyzacji.

Do wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa powoływany jest zespół specjalistów, dobierany ze względu na specyfikę prowadzonej działalności.

Wielu z naszych Audytorów jest czynnymi pracownikami naukowymi Uniwersytetu Warszawskiego.

Dajemy gwarancję, że przeprowadzimy Audyt Energetyczny Przedsiębiorstw zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi. Mamy pewność, że nie zostanie odrzucony przez Urząd Regulacji Energetyki.

Jeśli posiadają Państwo system monitoringu, bądź nie macie Państwo potrzeby jego zastosowania, mamy rozwiązanie – negocjowana cena z podziałem na uzgodnione raty: miesięczne lub kwartalne.

LOGO_IKP_(cropped)
Lerta Energy Management System (LEMS) – opis funkcjonalności

Opłata mocowa

użytkownik otrzymuje informację na temat kosztów związanych z opłatą mocową. System analizuje profil energetyczny, zlicza ilość energii zużytej w godzinach szczytowego zapotrzebowania na moc i na podstawie wprowadzonych stawek, oblicza przewidywaną wysokość opłaty. Dzięki temu, użytkownik LEMS może zoptymalizować procesy w swoim przedsiębiorstwie i zyskać oszczędności.

Dostęp do danych pomiarowych on-line

system daje użytkownikowi możliwość obserwowania bieżącego poboru mocy. Dane pomiarowe prezentowane są on-line i odświeżają się z częstotliwością 1 minuty. Na tej podstawie, użytkownik może sporządzać różnego typu analizy i raporty, na podstawie których może podejmować decyzje biznesowe.

Dostęp do historycznych danych pomiarowych:

▪️rejestracja i graficzna prezentacja danych historycznych z dowolnego okresu z rozdzielczością: 1 minuta, 15 minut, 1 godzina, 1 dzień, 1 tydzień, 1miesiąc 1 rok;
▪️użytkownik ma możliwość sprawdzenia zużycia energii w wybranym zakresie dat;

▪️ buforowanie danych z rozdzielczością 1 minuty w przypadku zaniku komunikacji GSM/LAN. Dane pomiarowe z taką samą rozdzielczością zostają nadpisywane w aplikacji po powrocie komunikacji. Ta funkcjonalność wpływa na podniesienie bezpieczeństwa. Użytkownik ma zawsze dostęp do potrzebnych mu danych.

Możliwość eksportu danych pomiarowych:

▪️system umożliwia wykonanie eksportu danych historycznych z rozdzielczością: 15 minut, 1 godzina, 1 dzień, 1 miesiąc, 1 rok za dowolny okres;
▪️dane zapisywane są w formatach: (xls),(xlsx), (csv), plików (ftp).

Możliwość obserwacji danych dotyczących eksportu energii do sieci:

▪️funkcjonalność stworzona z myślą o posiadaczach instalacji PV.

Możliwość tworzenia alarmów – strażnik mocy:

▪️system umożliwia użytkownikowi konfigurowanie alarmów. Alarm rozumiany jest jako informacja o przekroczeniu zadanej wartości odczytu pobieranej mocy lub zużywanej energii;
▪️alarm może zostać ustawiony zarówno powyżej jak i poniżej zadanej wartości;
▪️informacja o wystąpieniu alarmu wyświetlana jest w oknie aplikacji, wysyłana jest również drogą mailową oraz opcjonalnie SMS-em.

Dzięki przejrzyście prezentowanym, kompleksowym danym można ograniczyć zużycie energii, aby zmniejszyć rachunki za prąd. Ustawiając limity zużycia, można uniknąć kar za przekroczenia.

Aby jeszcze więcej oszczędzić, LEMS można łączyć z innymi naszymi rozwiązaniami.

Lerta Energy Management System

System LEMS doskonale sprawdza się w programie DSR, pomagając obniżyć koszty energii, przyczyniając się jednocześnie do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego kraju. A jeśli posiadasz instalację fotowoltaiczną możemy również odkupić nadwyżki energii, które wygenerujesz, zapewniając dodatkowe źródło dochodu.