fbpx ...

Stosunkowo mało osób wie, że prądem i gazem handluje się na Towarowej Giełdzie Energii. Każdy odbiorca indywidualny i biznesowy ma prawo do zmiany sprzedawcy. Nośniki energii raczej nie tanieją, dlatego warto jest mieć solidnego Partnera, który nie tylko uczciwie doradzi i dobierze optymalny produkt, ale również zarekomenduje właściwą taryfę i czas trwania kontraktu. Mamy najlepsze rozwiązania i najniższe ceny zarówno dla firm, jak również klientów indywidualnych.

Jesteśmy brokerem firm energetycznych. Będziesz żałował, że miałeś innych doradców. Od ponad 10 lat mamy dostęp do najniższych cen prądu i gazu. Większość klientów od początku jest z nami. Źródłem sukcesu jest nieustanne monitorowanie cen na rynku i wybór optymalnej oferty. Masz pewność, że dostaniesz normalną umowę bez haczyków. Dba o to nasza kancelaria.

Dla biznesu:

 • Analiza aktualnie obowiązującej umowy na dostawy energii elektrycznej/gazu.
 • Analiza profilu zużycie energii, aktualnej taryfy i dobór ceny – płaska, po strefach.
 • Weryfikacja cen na Towarowej Giełdzie Energii – wybór optymalnego terminu na zawarcie umowy.
 • Przygotowanie oferty:
  • Wyliczenie wolumenu kontraktu.
  • Dobór produktu przy minimalizacji marży handlowej.
  • Rekomendacje dotyczące mocy umownej i rabatów w opłacie mocowej.
  • Rekomendacje wykorzystania OZE i magazynów energii.
 • Przygotowanie umowy i monitorowanie skierowania jej na PZS (Proces Zmiany Sprzedawcy).
 • Dla klientów o zużyciu minimum 4000 MWh przy braku infrastruktury gazowej, dokonujemy analizy budowy terminala LNG.

Dla Klientów indywidualnych:

 • Przeprowadzenie wywiadu z Klientem.
 • Ustalenie optymalnego i bezpiecznego rozwiązania obecnej umowy.
 • Dobór taryfy: G11, G12, G12w. Dla gazu ziemnego taryfy W1-W3.
 • Analiza możliwości wykorzystania OZE.
 • Analiza ofert. Dobór pakietu do potrzeb ujawnionych podczas wywiadu.
 • Przygotowanie umowy i monitorowanie skierowania jej na PZS (Proces Zmiany Sprzedawcy).

Proces ofertowania i zmiany sprzedawcy

Zebranie danych

Przeprowadzenie wywiadu, określenie celów, identyfikacja możliwego terminu zmiany sprzedawcy prądu/paliwa gazowego. Zebranie danych.

Analiza

W zależności od taryfy... analiza profilu zużycia prądu/ paliwa gazowego, aktualnej taryfy. Wyliczenie wolumenu kontraktu. Weryfikacja opłat dystrybucyjnych.

Oferta, umowa

Przygotowanie optymalnej oferty z minimalną marżą. Wybór produktu: cena stała cena, RDN, kontrakt terminowy. Uwzględnienie bezpieczeństwa / ciągłości umowy.

Akceptacja umowy

Zawarcie umowy elektronicznie - kanał zdalny lub na spotkaniu - umowa papierowa. Informacja zwrotna - umowa została skutecznie skierowana na PZS.

Notowania "czarnej energii", indeks BASE_Y_23 na TGE

Prąd i gaz do domu i firmy od FOKUS Consulting
FOKUS Consulting Partner AXPO
Kontakt z FOKUS Consulting

Zamawiam konsultacje - prąd, gaz

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.