fbpx ...

Katalog świadczonych usług obejmuje:

 1. Konsulting, ekspertyzy energetyczne urządzeń, instalacji tj. sporządzanie analiz i ekspertyz z zakresu elektroenergetyki i energetyki.
 2. Opracowywanie koncepcji działań, przedsięwzięć i projektów w zakresie elektroenergetyki, w tym przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia (OPZ), programów funkcjonalno-użytkowych (PFU) oraz doradztwo w procesie projektowania i uzgadniania projektów.
 3. Odbiory fabryczne (FAT) i obiektowe (SAT) urządzeń, instalacji i systemów elektroenergetycznych (m.in. rozdzielnice, UPS, siłownie stałoprądowe, zespoły prądotwórcze, urządzenia automatyki przemysłowej) w celu sprawdzenia jakości wykonania i potwierdzenia zamawianych parametrów oraz funkcjonalności.
 4. Opracowanie dokumentacji eksploatacyjnej instalacji i systemów elektroenergetycznych.

a ponadto:

 • Okresowe przeglądy w zakresie elektroenergetyki obiektów infrastruktury krytycznej,
 • Okresowe testy oraz badania sprawności urządzeń, instalacji i systemów elektroenergetycznych,
 • Reakcje 24h/dobę na incydenty, zdarzenia i awarie z zakresu elektroenergetyki,
 • Identyfikację przyczyn i diagnostykę w sytuacjach awaryjnych.

Jako inżynierowie z wieloletnim doświadczeniem w przemyśle oraz kadra zarządzająca z bogatym doświadczeniem w kierowaniu zespołami pracowników odpowiedzialnych za bieżącą eksploatacje systemów infrastruktury krytycznej potrafimy identyfikować i rozwiązywać złożone problemy z zakresu elektroenergetyki oraz klimatyzacji i wentylacji.

W zakresie zapewnienia wysokich standardów zasilania energią elektryczną oraz parametrów środowiskowych potrafimy doradzić klientom rozwiązania najlepiej dopasowane do ich potrzeb. Naszym priorytetem jest rzetelne i pełne przedstawienie informacji merytorycznej klientom, którzy wśród swojej kadry nie posiadają takich kompetencji.

Wiele lat pracy z systemami krytycznymi pozwoliło nam na zrozumienie, że efektywna eksploatacja systemów zasilania i chłodu rozpoczyna się już na etapie inwestycji, kiedy użytkownik końcowy powinien brać aktywny udział w projektowaniu oraz budowie obiektu. Konsulting, ekspertyzy energetyczne urządzeń, instalacji oraz infrastruktury wykonujemy z pełnym zaangażowaniem, wykorzystując wiedzę, kompetencję, kontakty oraz wszelkie zasoby, niezbędne do realizacji zlecenia.

Opracowanie szczegółowego zakresu usług dla każdego Klienta wymaga podjęcia szeregu działań przygotowawczych

 • Wykonujemy audyt, który pokazuje obraz całej infrastruktury elektroenergetycznej Klienta polegający w szczególności na analizie dokumentacji, schematów, konstrukcji oraz funkcjonalności układów urządzeń, instalacji i systemów,
 • Zapoznajemy się z procedurami oraz instrukcjami eksploatacji urządzeń, instalacji i systemów elektroenergetycznych Klienta,
 • Zapoznajemy się z istniejącymi planami inwestycyjnymi i remontowymi Klienta w celu ich uzupełnienia o wyniki już przeprowadzonego audytu,
 • Wspólnie z Klientem określamy listę najpilniejszych potrzeb i działań w zakresie elektroenergetyki klimatyzacji i wentylacji.

Umiejscowienie usług w procesie inwestycyjnym

Kolorem zielonym zaznaczono elementy procesu, w których możliwe jest uzyskanie wsparcia branżowego w zakresie:

 • elektroenergetyki,
 • klimatyzacji i wentylacji,
 • systemów zarządzania obiektowego (BMS – Building Management System, EMS – Energy Management System, itp.).

proces inwestycyjny z fokus consulting

Zaprojektuj, wybuduj

inwestycja realizowana w formule zaprojektuj wybuduj

Prowadzenie inwestycji zgodnie z naszymi założeniami spowoduje:

 • zapewnienie ciągłości działania infrastruktury – brak przestojów, wynikających z błędnej konfiguracji urządzeń,
 • bezpieczeństwo zasilania,
 • bezpieczeństwo utrzymania klimatu,
 • uniknięcie problemów otrzymania od dostawcy/ producenta urządzeń i sprzętu niskiej jakości za teoretycznie niską cenę,
 • nieprzewidziane wydatki związane z niską jakością zaprojektowanych urządzeń,
 • podniesienie jakości sprzętu przez odpowiedni dobór,
 • ułatwienie eksploatacji – wprowadzenie właściwych nastawów,
 • obniżenie awaryjności (praca na optymalnych nastawach).

W celu realizacji powyższych założeń Inwestor powinien zlecić nam:

 • wysokiej jakości OPZ / PFU,
 • weryfikację przedstawionych przez Wykonawcę kart materiałowych,
 • przeprowadzenie testów FAT i SAT oraz prób ruchowych w najwyższych standardach.
Kontakt z FOKUS Consulting

Zamawiam konsultacje

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.