fbpx

W zakres audytu energetycznego przemysłowego wchodzi:

 • Karta audytu.
 • Wykaz systemów, procesów i wyposażenia zużywającego łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii końcowej przez przedsiębiorstwo (łącznie z transportem).
 • Opis stanu istniejącego, opis poszczególnych obiektów i instalacji, aparatury pomiarowej i stanu technicznego.
 • Opis uzgodnionych i przyjętych zakresów i granic bilansowych audytu.
 • Dane historyczne o obecnym zużyciu energii z podziałem na poszczególne nośniki. Jeśli są dostępne dane – profile zużycia poszczególnych nośników energii mierzone z możliwie krótkim interwałem czasowym.
 • Dane historyczne o procesach produkcyjnych realizowanych w przedsiębiorstwie. Jeśli są dostępne dane – profile produkcji.
 • Opis nastaw eksploatacyjnych mediów i procesu produkcyjnego.
 • Historia działań, które mogły mieć wpływ na zużycie energii (co najmniej w okresie odpowiadającym zebranym danym historycznym).
 • Wykaz wykorzystanej w audycie dokumentacji projektowej, dokumentów utrzymania i eksploatacji, norm i regulacji prawnych.
 • Wynik wstępnej analizy danych i ustalenie aktualnego wyniku energetycznego wg definicji PN-EN 16247-1, w tym:
  • Wykres Sankey’a dla stanu obecnego.
  • Identyfikacja i ocena możliwości poprawy efektywności energetycznej.
  • Proponowane działania i zalecenia.
 • Założenia przyjęte do obliczania oszczędności.
 • Analizy energetyczne i ekonomiczne.
 • Możliwe interakcje z innymi proponowanymi zaleceniami.
 • Sugerowane metody pomiarów i weryfikacji efektów energetycznych po realizacji zadania.
 • Analiza możliwości wykorzystania OZE lub kogeneracji.
 • Ustalenie wyniku energetycznego (wg definicji PN-EN 16247-1) po wdrożeniu rekomendowanych działań modernizacyjnych, w tym:
  • wykres Sankey’a dla stanu po wdrożeniu rekomendowanych działań modernizacyjnych.
 • Wnioski końcowe.

Przykład wykresu Sankeya


Wykres zwrotu z inwestycji jednego z przedsięwzięć.

Zapoznaj się z naszą, pełną ofertą audytów energetycznych tutaj

Kontakt w sprawie audytu