fbpx

Nośniki energii raczej nie tanieją, a przebudowa budynków, wymiana urządzeń ich przemieszczanie, zwiększanie ich liczby czy zmiana liczby pracowników niosą za sobą konieczność okresowej weryfikacji kosztów i sposobów ich zużycia. Funkcjonujemy w Świecie zmieniających się norm i regulacji prawnych, dotyczących efektywności energetycznej. Idealnie jest wyznaczać cele, mierzyć i optymalizować zużycie nośników energii w trybie ciągłym. Nie zawsze to się udaje. Dlatego przynajmniej raz na jakiś czas trzeba się na chwilę zatrzymać, dokładnie sprawdzić co się dzieje i zrobić z tym obszarem porządek.

Proces realizacji audytu energetycznego

Zebranie danych

Przeprowadzenie wywiadu, określenie celów, identyfikacja obszarów znaczącego zużycie energii. Zebranie danych wejściowych do audytu.

Inwentaryzacja

Ocena stanu istniejącego. Inwentaryzacja urządzeń. Wykonanie bilansu energetycznego nośników energii w znaczących obszarach zużycia.

Dobór działań

Dobór przedsięwzięć modernizacyjnych lub działań optymalizacyjnych. Analiza finansowa zwrotu z inwestycji (LCC, SPBT).

Raport

Raport z audytu. Wnioski i rekomendacje do wdrożenia uzasadnionych ekonomicznie i możliwych do wykonania przedsięwzięć.

Zamawiam konsultacje w sprawie audytu