fbpx ...

Zmniejszamy koszty energii

„Chcemy być naśladowani – robimy nowe rzeczy na rynku, konkurencja i klienci nas kopiują, uczą się od nas” 

„Opracowujemy i wdrażamy strategie, zgodne z ISO 50001. Projektujemy i wykonujemy usprawnienia techniczne, w tym opomiarowanie, monitoring i zdalną obsługę głównych procesów. Tworzymy procesy i procedury oraz pomagamy je wdrożyć. Organizujemy efektywne szkolenia dla pracowników i menadżerów.”

„Nasza misja oznacza, że chcemy by nazwa FOKUS Consulting pojawiała się jako naturalne skojarzenie przy poruszaniu tematów związanych z rynkiem efektywności energetycznej. By w relacjach, artykułach i doniesieniach medialnych dotyczących naszych usług pojawiało się  „…tak jak robi to już FOKUS Consulting„. Niech nam po prostu zazdroszczą.”

Realizujemy skuteczne,  innowacyjne projekty redukcji kosztów energii

„Przeprowadzamy analizy techniczno– ekonomiczne zużycia energii dla Przedsiębiorstw i Jednostek Samorządu Terytorialnego. Naszym klientom oferujemy kompleksową realizację usług technicznych
– w tym wycenę, projekt i pozyskanie środków (UE, ESCO, LEASING, KREDYT). W obszarze OZE specjalizujemy się w dostarczaniu kompletnych instalacji fotowoltaicznych, stacji zasilania pojazdów (LNG, stacje ładowania energią elektryczną) i magazynów energii.

Opracowujemy też aplikacje mobilne, dzięki którym Nasi Klienci mają większą dostępność usług. Używamy oprogramowania wspomagającego optymalizację kosztów nośników energii.”

50 000 toe dla Naszych Klientów do końca 2025r.

Toe – to skrót od Tona Oleju Ekwiwalentnego. 1 toe odpowiada 11,63MWh. Nasz cel, mierzony oszczędnościami dla klientów to 581500MWh (581,5GWh) do końca 2025 roku.

Fokus Consulting działa od 10 sierpnia 2009 roku. Nasze projekty dały klientom ponad 30 000 toe (ton oleju ekwiwalentnego). To przy obecnym kursie ponad 60 MLN zł. Od dziewięciu lat specjalizujemy się w zwiększaniu efektywności energetycznej. Realizujemy audyty energetyczne i audyty efektywności energetycznej. Zrealizowaliśmy już ponad 120 audytów energetycznych zgodnych z ustawą z dnia 20 maja 2016r.. Opracowujemy i wdrażamy strategie, zgodne z ISO 50001. Projektujemy i wykonujemy usprawnienia techniczne, w tym opomiarowanie, monitoring i zdalną obsługę głównych procesów – outsourcing zarządzania energią. Tworzymy procesy i procedury oraz pomagamy je wdrożyć. Organizujemy efektywne szkolenia dla pracowników i menadżerów.

W poszukiwaniu szybkich zwycięstw przeprowadzamy analizy techniczno – ekonomiczne zużycia energii dla Przedsiębiorstw. Zapewniamy tańszą energię elektryczną, paliwo do pojazdów, gaz ziemny oraz opłaty za moc (DSR). Sporządzamy też ekspertyzy dotyczące opłacalności projektów fotowoltaicznych, wymiany oświetlenia, magazynów energii i DSR. Realizujemy usługi techniczne – w tym wycenę, projekt i pozyskanie środków (UE, ESCO, LEASING, KREDYT). W obszarze OZE specjalizujemy się w dostarczaniu kompletnych instalacji fotowoltaicznych, stacji zasilania pojazdów i magazynów energii. Tylko w 2020 r. sprzedaliśmy mikroinstalacje o wartości blisko 10 MLN netto i mocy 2,9 MWp. W 2020 roku rozpoczęliśmy też projekt badawczy, którego celem jest opracowanie nowych ogniw fotowoltaicznych oraz współpracę z FeWe (Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii) w wykonywaniu ekspertyz instalacji PV i oświetlenia (ELENA2).

Główni Partnerzy: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Fundacja Poszanowania Energii, AXPO Polska Sp. z o.o., Zielona-Energia.com Sp. J., Orange Energia Sp. z o.o.

Działając w wielu wymiarach wsparcia, zapewniamy Naszym Klientom dostęp do Doświadczonych, certyfikowanych Ekspertów energetycznych, zapewniających najwyższy poziom obsługi i odpowiedzialności za udzielane rekomendacje.

Gdzie misja FOKUS realizowana jest w sieci?

Siedziba FOKUS Consulting
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.