fbpx ...

Doradztwo strategiczne jest działem doradztwa ekonomicznego obejmującym całościowe przygotowanie do prowadzenia działań gospodarczych. Fokus Consulting świadczy usługi doradztwa w zakresie formułowania zasad postępowania zarządu firmy, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień energetycznych, których zastosowanie prowadzi do osiągnięcia celu przedsiębiorstwa.

W praktyce realizujemy działania polegające na:

 • wskazaniu obszarów zapewniających największe zyski z usprawnień co daje przewagę konkurencyjną w dłuższym okresie,
 • pomocy w zrozumieniu w jaki sposób firma i jej produkty są postrzegane przez konsumentów,
 • wskazaniu obszarów znaczącego zużycia energii, na których należy skupić największe wysiłki i alokować zasoby do ich optymalizacji,
 • zrozumieniu dlaczego dotychczasowe działania przyniosły sukces lub niepowodzenie,
 • określeniu czynników krytycznych dla sukcesu w poszczególnych obszarach działalności – zużycia energii,

Aby te cele osiągnąć podejmujemy następujące działania (lub część z nich):

 • przeprowadzamy analizy strategiczne,
 • opracowujemy / uzupełniamy strategie,
 • budujemy modele finansowe,
 • oferujemy wsparcie w zakresie realizacji projektów strategicznych,
 • przebudowujemy modele biznesowe,
 • opracowujemy i wdrażamy koncepcje zmiany struktury organizacyjnej,
 • wdrażamy systemy jakości np. ISO 50001,
 • realizujemy projekty inwestycyjne,
 • wdrażamy oraz wiążemy systemy zarządzania energią z systemami motywacyjnymi.

W pracy z Klientami stosujemy metodologię, opartą na doświadczeniu w realizacji podobnych projektów w innych organizacjach. Zależnie od potrzeb realizujemy badania rynkowe, konkursy ofert, aukcje odwrotne oraz wywiady z właścicielami, kierownictwem i pracownikami.

Wykorzystanie wymienionych wyżej technik i praktycznego spojrzenia na dane problemy z pozycji „osoby z zewnątrz” umożliwia stworzenie odpowiedniej strategii, ze uwzględniającej obszar poszanowania energii. Pozwala na jej wdrożenie, a także elastyczne dostosowywanie do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Outsourcing zarządzania energią, jest często konsekwencją realizacji strategii, którą współtworzymy. Bez względu na to co Państwo produkujecie, jakie usługi oferujecie, na przewagę konkurencyjną ma wpływ sprawne zarządzanie kosztami energii oraz stałe doskonalenie. Fokus Consulting oferuje stałą współpracę w tym obszarze.

Doradztwo strategiczne – informacje dodatkowe:

kontakt@fokusconsulting.pl; zamów spotkanie konsultacyjne w sprawie doradztwa strategicznego pod numerami tel. +48 535 880 980  lub 535 880 980 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 17.00.

Instytut Doradztwa Strategicznego

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.