FOKUS Consulting został zaproszony do projektu EMPI

Fokus uczestniczy w Projekcie EMPI jako realizator audytów oświetlenia oraz audytor systemu zarządzania ISO 50001. Operatorem Projektu jest NAPE.

Przy obecnie dostępnych technologiach możliwa jest poprawa efektywności energetycznej o 30-40%. Potencjał oszczędności energii w małych i średnich przedsiębiorstwach pozostaje w dużej mierze niewykorzystany. Ogranicza to ich konkurencyjność i przynosi szkody środowisku naturalnemu. Koszty energii często pochłaniają znaczną część budżetu przedsiębiorstw. Systemy zarządzania energią pomagają przedsiębiorstwom przemysłowym zidentyfikować i wdrożyć opłacalne rozwiązania, zwiększające efektywność energetyczną przy równoczesnym obniżeniu poziomu emisji gazów cieplarnianych. Międzynarodowy standard zarządzania energią EN ISO 50001 jest powszechnie uznawaną metodą dokumentowania działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej.

Projekt jest dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii.” Operatorem Programu PL04 jest Ministerstwo Środowiska wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a realizatorem Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. w partnerstwie z Norsk Energi w Norwegii.

Pakiety

Działania wdrożeniowe w przedsiębiorstwach zostały podzielone na 5 pakietów roboczych (WP):

 • WP1: Zarządzanie i administracja
  Organizacja i kontrola działań w projekcie, powołanie komitetu sterującego, raportowanie.
 • WP2: Analiza potencjału poprawy efektywności energetycznej i zarządzania energią
  Kwalifikacja przedsiębiorstw pilotażowych i podjęcie współpracy, analiza potrzeb, benchmarking, zebranie wymagań prawnych, planowanie wdrożeń systemów zarządzania energią.
 • WP3: Audyty energetyczne
  Przeprowadzenie audytów energetycznych przedsiębiorstw pilotażowych.
 • WP4: Wdrożenie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwach pilotażowych
  Wsparcie przedsiębiorstw pilotażowych w opracowaniu polityk energetycznych, procedur monitorowania i doskonalenia rozwiązań energooszczędnych oraz dokumentacji działania systemy zarządzania energią.
 • WP5: Rozpowszechnienie wyników projektu
  Szkolenie zarządców i publikowanie rezultatów projektu. Ponieważ przedsiębiorstwa pilotażowe będą różne pod względem wielkości, zużycia energii, kwalifikacji personelu, doświadczenia w zarządzaniu, standardu technologii i możliwości finansowych, każde z nich otrzyma indywidualny plan wdrożenia normy PN-EN ISO 50001. Jednak większość działań, które mają zostać podjęte w przedsiębiorstwach będzie podobna.

Projekt „Zarządzanie energią w przemyśle według standardu EN ISO 50001”, złożony przez Narodową Agencję Poszanowania Energii i Norsk Energi. Fokus Consulting uczestniczy w działaniach WP3 jako realizator audytów oświetlenia oraz WP4 jako audytor systemu zarządzania ISO 50001. We wszystkich działaniach występujemy również w roli konsultanta.

Obecnie trwa weryfikacja aplikacji przesłanych przez Przedsiębiorstwa, której efektem będzie zakwalifikowanie do Projektu 9 Firm.

Szczegóły:

Witryna Projektu: empiproject.eu