fbpx ...
EMPI projekt FOKUS Consulting

Fokus Consulting w Projekcie EMPI

FOKUS Consulting został zaproszony do projektu EMPI Fokus uczestniczy w Projekcie EMPI jako realizator audytów oświetlenia oraz audytor systemu zarządzania ISO 50001. Operatorem Projektu jest NAPE. Przy obecnie dostępnych technologiach możliwa jest poprawa efektywności energetycznej o 30-40%. Potencjał oszczędności energii w małych i średnich przedsiębiorstwach pozostaje w dużej mierze niewykorzystany. Ogranicza Czytaj dalej…

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.