Definicję systemu BMS (Building Management System) podajemy za Wikipedią: http://pl.wikipedia.org/wiki/Inteligentny_budynek

System BMS daje możliwość integracji instalacji i urządzeńMoże być stosowany w budownictwie indywidualnym tj. w domach jednorodzinnych, domkach letniskowych, mieszkaniach, jak również w dużych obiektach np. budynkach użyteczności publicznej, biurowcach, hotelach i apartamentowcach lub wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Integrować, z systemem BMS, możemy inne planowane bądź znajdujące się już w obiekcie systemy, np. system alarmowy, monitoringu wizyjnego, klimatyzacji i rekuperacji.

BMS_domatiq

Walory systemu DOMATIQ

Każdy system BMS składa się z modułów. Poniżej prezentuję składowe systemu DOMATIQ:

AKTORY – czyli urządzenia wyjściowe, które sterują urządzeniami przyłączonymi do systemu.
SENSORY – urządzenia wejściowe, które wprowadzają do systemu sygnały ze świata zewnętrznego np. z włącznika ściennego czy z czujnika temperatury.
STEROWNIKI – są to moduły, generujące samodzielne zdarzenie w systemie np. sterownik czasowy, który wprowadza do systemu zdarzenia o określonych godzinach.
INNE – montowane w zależności od specyfikacji danego projektu.

Czy wdrożenie systemu BMS się opłaca? Niestety nie ma prostej odpowiedzi na z pozoru proste pytanie. Intuicja techniczna podpowiada nam, że TAK, ale zawsze należy przeprowadzić szczegółową analizę opłacalności wdrożenia takiego systemu.

Każdą analizę powinno poprzedzić przeprowadzenie pomiarów w każdym obiekcie i na każdym punkcie poboru energii. Co zatem należy sprawdzić? Poniżej prezentuję przykładową listę obszarów (energia elektryczna, ciepło, woda, HVAC), które zmierzyć / sprawdzić i poddać analizie:

 • Wykrycie alarmów o przekroczeniu mocy, pokazanie kosztów-kar przekroczeń.
 • Obliczenie optymalnych poziomów zamawianej mocy.
 • Możliwości w zakresie doboru taryfy odpowiedniej do profilu zużycia.
 • Porównanie danych z faktur z zestawieniami, stworzonymi na podstawie danych pomiarowych.
 • Planowanie i prognozowanie zużycia mediów oraz mocy w perspektywie minimum 1 roku.
 • Prognozowanie zmian w zużyciu i kosztach dołączania nowych odbiorników.
 • Porównanie zużycia mediów dowolnych obiektów w różnych przedziałach czasu.
 • Analiza „stanów alarmowych” oraz ich rodzaju.
 • Analizy kosztowe np. koszty zużycia – za okres predefiniowany lub dowolny; koszty ponoszone / m2 powierzchni.
 • Analiza korzyści i ryzyk wynikających ze zmiany dostawców mediów.
 • Analiza opłacalności inwestycji w OZE.
 • Analiza opłacalności wdrożenia systemu automatyki BMS.

Jeśli mamy do czynienia z jednym budynkiem, to zazwyczaj jesteśmy w stanie kontrolować podstawowe wskaźniki i koszty w sposób efektywny np. montując liczniki, wdrażając odpowiednie procedury, realizując okresowe raportowanie i analizy kontrolne.

Co jeśli…?

Problem pojawia się, gdy chcemy zarządzać kilkoma, bądź kilkunastoma obiektami, rozlokowanymi w różnych częściach miasta lub kraju. W takiej sytuacji dość trudno jest monitorować prawidłowość i rzetelność realizacji procedur oraz systematyczny dopływ danych np. odczyty liczników, pomiary temperatury, wilgotności natężenia oświetlenia, ruchu osób/klientów. Realizacja działań korygujących realizowana jest zazwyczaj post factum, czyli… po naliczeniu dodatkowych opłat.

Wniosek nasuwa się sam. Warto wówczas przeprowadzić analizę opłacalności wdrożenia BMS. Zazwyczaj mamy do wyboru dwa modele:

1) Zlecenie monitoringu wybranej, przeszkolonej osobie w firmie.
2) Zlecenie monitoringu wyspecjalizowanej firmie.

Specjalne oprogramowanie daje wielkie możliwości. Przede wszystkim jest to dostęp do informacji w trybie on-line:

 • Możliwość wglądu do każdego obiektu.
 • Powiadamianie o istotnych zmianach, alarmach, nieautoryzowanym dostępie.
 • Zdalny dostęp i zarządzanie on-line do danych obiektowych poprzez Internet/GSM z każdego miejsca o każdym czasie.
 • Kontrola techniczna obiektów: parametrów i urządzeń.
 • Zdalne odczyty liczników.
 • Monitoring i pomiary np.: temperatury, wilgotności, jakości powietrza, natężenia oświetlenia.
 • Wielopoziomowa, dedykowana informacja zarządcza – od Jednostki do Centrali Korporacji.

Wybrane korzyści z wdrożenia BMS prezentujemy na poniższym diagramie…

BMS_korzyści

Ile to kosztuje? Zazwyczaj jest to koszt wdrożenia, składający się z analizy oraz zakupu i montażu odpowiednich urządzeń. Do tego dochodzi abonament za monitoring każdego budynku, wynoszący kilkaset złotych miesięcznie. Dokładną wycenę i przedstawienie oferty, dostawca przygotowuje po przeprowadzeniu wywiadu z potencjalnym Klientem.

Zainteresował Cię ten artykuł? Rozważasz wdrożenie systemu BMS w Swojej Firmie? Chcesz wycenić wdrożenie?

Zadzwoń: +48 535 880 980