W siedzibie NFOŚiGW 26 marca 2015r. (czwartek) odbyło się ciekawe spotkanie Jego celem było przedstawienie aktualnego stanu realizacji programu Prosument.

Jak to w naszym kraju, spotkaniu towarzyszyła żywa dyskusja uczestników z przedstawicielami NFOŚiGW i BOŚ Banku SA. Ożywiona sesja pytań i odpowiedzi trwała ponad 2 godziny.

bosNajwięcej wątpliwości wśród uczestników budziły dodatkowe wymagania, jakie maja być stawiane wykonawcom instalacji. Chodzi konkretnie o… gwarancje bankowe. Firmy nie są w stanie, w krótkim czasie uzyskać wymaganych zabezpieczeń, a te najmniejsze nie będzie na nie stać. Pan Prezes BOŚ Mariusz Klimczak poinformował, że przedstawienie gwarancji bankowej nie będzie warunkiem wykonywania instalacji w ramach programu, jednak może wpływać na ocenę ryzyka kredytowego i zastosowane zabezpieczenia wobec kredytobiorcy – inwestora.

Nabór wniosków do programu Prosument we wszystkich oddziałach BOŚ ruszy zaraz po świętach 7 kwietnia 2015 roku. Wszystkie wnioski będą przyjmowane i rejestrowane w oddziałach banku. Uwaga! Proces decyzyjny będzie się odbywał w centrali banku.

zarządzanie

NIE WIESZ JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK? OBAWIASZ SIĘ, ŻE ZOSTANIE ODRZUCONY? NAPISZ DO NAS:
sklep@solartrade.pl lub zadzwoń tel. 22 350 72 19.

Każdy klient, który złoży wniosek otrzyma potwierdzenie z numerem wniosku, datą, godziną zarejestrowania wniosku w systemie. Warunkiem przyjęcia wniosku jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów. Według zapewnień BOŚ wszystkie niezbędne dokumenty do złożenia wniosku ukażą się na ich stronie w piątek 27 marca lub poniedziałek 30 marca br.

BOŚ jest jedynym bankiem obsługującym program Prosument. Do rozdysponowania w pierwszej transzy jest 20 MLN zł, kolejna transza zostanie uruchomiona po pozytywnym zatwierdzeniu 80 % wniosków pierwszej. Według różnych szacunków w ramach pierwszej transzy zrealizowanych zostanie 400 – 500 mikroinstalacji OZE.

Przypomnijmy… koszty kwalifikowane to max 100 000zł (8000zł / 1kW mocy instalacji), a dofinansowanie to max 40% kosztów kwalifikowanych.

Chcesz się dowiedzieć więcej? Pobierz: prosument_2015

Nie warto zwlekać. Pisz lub dzwoń. Załatwimy wszystko od wniosku, aż po realizację inwestycji pod klucz.

FOKUS CONSULTING
sklep@solartrade.pl
tel. 22 350 72 19