fbpx ...

| Opis projektu | Cel | Założenia | Realizacja | Rezultaty |

Kluczowe cechy/funkcjonalności dla nowych rezultatów projektu:

  • znaczący wzrost efektywności (produkcji energii el.) w przeliczeniu na m2 powierzchni czynnej panelu względem innych rozwiązań dostępnych aktualnie na rynku – co najmniej dwukrotny, potencjalnie nawet dziesięciokrotny przy porównywalnej cenie panelu o danej mocy
  • znaczące zmniejszenie powierzchni niezbędnej do budowy generatora (zespołu paneli składających się na daną instalację) – umożliwienie budowy instalacji na ograniczonej powierzchni, większa dostępność do technologii dla potencjalnych odbiorców; lub znaczące zwiększenie produkcji energii el. przy wykorzystaniu danej powierzchni generatora w porównaniu do paneli krzemowych.

Pozytywne zakończenie prac badawczych i uzyskanie minimalnych zakładanych uzysków (efektywności) oznacza, że nowe produkty: panele fotowoltaiczne zbudowane z przestrzennych ogniw perowskitowych z układem optycznym.
– uniwersalność i adaptacyjność technologii – łatwy montaż na konstrukcjach wyposażonych w trackery na gruncie
– planowane wdrożenie wystandaryzowanej oferty w oparciu o  najczęściej stosowane moce mikroinstalacji instalacji np. 4, 6, 9, 15, 19 kW. Użytkownik końcowy sam będzie mógł dobrać wielkość i moc instalacji, zbudowanej w oparciu o nasze komponenty.

Harmonogram projektu

EtapmiesiąceoddoZadanie
Etap I301.09.202030.11.2020Zadanie nr  1 Opracowanie modelu matematycznego przestrzennego ogniwa perowskitowego z układem optycznym
Etap II601.12.202031.05.2021Zadanie nr  2 Opracowanie prototypu ogniwa perowskitowego z układem optycznym 
Etap II601.06.202130.11.2021Zadanie nr  3 Budowa prototypu panelu PV nowej generacji, złożonego z wielu ogniw perowskitowych   
Etap III101.12.202131.12.2021Zadanie nr  4 Demonstracja prototypu modułu PV w komorze klimatycznej 
Etap IV201.01.202228.02.2022Zadanie nr  5 Testowanie technologii w warunkach rzeczywistych 
Etap IV201.03.202230.04.2022Zadanie nr  1 Opracowanie dokumentacji wdrożeniowej 
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie POZIOM-KOLOR-RPOFLAGA-RPMAZOWSZEEFRR-1024x98.jpg
Kategorie:

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.