USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NARZUCA NA DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA OBOWIĄZEK AUDYTU ENERGETYCZNEGO. SPRAWDZAMY JAKIE KONSEKWENCJE SĄ Z TYM ZWIĄZANE ORAZ PROPONUJEMY ROZWIĄZANIA

Ustawa

ustawa_z_30_majaW maju Sejm przyjął Ustawę o efektywności energetycznej, która weszła w życie już pierwszego października 2016r. (pełny tekst). Do głównych celów Ustawy należy dostosowanie polskich przepisów do Dyrektywy unijnej, nakazującej ograniczenie zużycia energii do 2020 roku o 20%, zwiększenie udziału zielonej energii do 20% i zmniejszenie emisji CO2 o 20%. Wdrożenie rozwiązań ma za zadanie poprawić stan środowiska naturalnego i konkurencyjność Polskiej gospodarki, głównie poprzez realizację usprawnień w największych przedsiębiorstwach.

Wynikające z niej zobowiązania dla dużych przedsiębiorstw

electrical_panelsZgodnie z zapisami tej Ustawy, każde duże przedsiębiorstwo musi poddać się obowiązkowemu audytowi energetycznemu najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od wejścia Ustawy w życie, czyli do 1 października 2017. Oświadczenie o wykonaniu obowiązku należy przekazać Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w terminie 30 dni od realizacji audytu. Audyt energetyczny należy wykonywać minimum co 4 lata.

Co to jest duże przedsiębiorstwo?

audytDużym przedsiębiorcą (zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej) jest firma, która w ciągu ostatnich 2 latach obrotowych, licząc osobno każdy rok, przekroczyła którykolwiek z poniższych wskaźników:
• 250 lub więcej osób zatrudnionych.
• 43 mln. € (175,82 mln. zł) lub więcej sumy bilansowej dla roku obrotowego 2015.
• 50 mln. € (204,45 mln. zł) lub więcej rocznego obrotu dla roku obrotowego 2015.
Jeśli obowiązek wykonania audytu lub jego termin złożenia do URE nie zostanie dotrzymany, przedsiębiorstwu grozi kara do 5% rocznego przychodu.

Spełniamy obowiązek wynikający z ustawy

audyt przemysłowyW tej branży liczą się doświadczenie i referencje. Od trzech lat specjalizujemy się w doradztwie energetycznym. Wykonujemy audyty przemysłowe, audyty efektywności energetycznej i audyty oświetlenia. Realizujemy również analizy techniczno – ekonomiczne zużycia energii dla Przedsiębiorstw i Jednostek Samorządu Terytorialnego.
Proponujemy proste rozwiązania dla firm podlegających Ustawie o efektywności energetycznej – sprawne i profesjonalne wykonujemy audyt oraz sporządzamy wymaganą dokumentację. Wyróżnia nas to, że rozpatrujemy wszystkie, znaczące obszary zużycia energii – w tym ciepło, paliwo, transport i energię elektryczną. Składamy też niezbędne dokumenty w Urzędzie Regulacji Energetyki. Przygotowujemy też przedsiębiorstwa do wdrożenia systemu zarządzania energią ISO 50001. Posiadanie certyfikatu znosi obowiązek ponawiania audytu energetycznego co 4 lata. Zapytaj nas o rabat na audyt i wdrożenie ISO z płatnością w 2018r.

Czy realizując obowiązek można zyskać?

audyt-energetycznyWiększość Przedsiębiorstw patrzy trzeźwo. Szuka najtańszych wykonawców i szacuje ryzyko. Obowiązek można zrealizować z audytorem, który wykona dokumentację poniżej cen rynkowych, ale w takim przypadku firma sporo ryzykuje. Można stracić aż 5% przychodu, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, ponieważ ustawodawca zostawił sobie przywilej weryfikacji spełnienia obowiązku. Korzystając z usług doświadczonych audytorów można tylko zyskać, bo oprócz spełnienia obowiązku, wynikającego z Ustawy o efektywności energetycznej firma otrzymuje listę rekomendowanych usprawnień, posortowanych stopą zwrotu. Oszczędności, wynikające z wdrożenia usprawnień skutecznie pokrywają koszty audytu.

Wyślij zapytanie z listą obiektów na adres: audyty@fokusconsulting.pl

Pliki do pobrania:

Ankieta uproszczona (247 pobrań) 

Lista referencyjna Fokus Consulting (233 pobrania) 

Infografika – Audyty przemysłowe (234 pobrania)