W dniu 24.10.2016r., zrealizowaliśmy trzygodzinny wykład, podczas spotkania Audytorów Energetycznych. Spotkanie odbyło się w siedzibie Fundacji Poszanowania Energii (FPE) przy ul. Świętokrzyskiej 20 w Warszawie.

prezentacja
Tematem wykładu były „Efektywne systemy oświetlenia” oraz „Optymalizacja kosztów energii elektrycznej”. W prelekcji uczestniczyło blisko pięćdziesiąt osób, głównie audytorów energetycznych.

FPE (www.fpe.org.pl) działa od 1992r.  Przedmiot i zakres działalności Fundacji Poszanowania Energii określa Statut, a świadczone usługi obejmują:

  • Szkolenia,
  • Doradztwo proinnowacyjne,
  • Doradztwo ogólne.

Ponadto Fundacja prowadzi szeroką działalność informacyjną bezpośrednią oraz za pośrednictwem Internetu wydawnictw i mediów, a także przygotowuje opinie i dane dotyczące problemów użytkowania energii dla władz państwowych, samorządowych oraz dla prasy, radia i telewizji.

W październiku 2008r. Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pod numerem 07/23/2008/224 w zakresie usług doradczych o charakterze ogólnym, doradczych o charakterze proinnowacyjnym oraz usług szkoleniowych. Jednocześnie stała się ośrodkiem Krajowej Sieci Innowacji (KSI).

W imieniu całego Zespołu Fokus Consulting, serdecznie dziękuję Panu dr inż. Maciejowi Robakiewiczowi oraz Prezesowi FPE, Panu Maciejowi Mijakiewiczowi za możliwość podzielenia się wiedzą teoretyczną i praktyczną z tak zacnym gronem słuchaczy. Dziękuję również Pani Katarzynie Miszczak – Mijakowskiej za profesjonalne przygotowanie spotkania.