EKO-FIRMA Z ZYSKIEM, dofinansowanie, fotowoltaika, OZE, audyt

...
Adam Hirny, dyrektor Biura ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju w Banku BNP Paribas. Foto: Dariusz Iwanski

Z przyjemnością informujemy, że jako firma audytorska FOKUS Consulting uczestniczy w projekcie finansowania efektywności energetycznej budynków komercyjnych pod nazwą „EKO-FIRMA Z ZYSKIEM”.

Program adresowany jest do firm spełniających kryteria MŚP wg. definicji Unijnej lub MIDCAP (o zatrudnieniu do 3000 osób) realizujących lub zainteresowanych realizacją inwestycji poprawiających efektywność energetyczną.

Jak mówi w wywiadzie dla portalu https://firma.rp.pl/ dyr. Adam Hirny…

Nasz program „EKO-Firma z Zyskiem” został pomyślany w taki sposób, aby już na samym początku, czyli w fazie przygotowywania zielonej inwestycji pomóc przedsiębiorstwu w rozpoznaniu jej optymalnego zakresu oraz w określeniu jakie pozytywne efekty: energetyczne, ekonomiczne i środowiskowe są dla niej przewidywane. Często jest tak, że dopiero właśnie na podstawie audytu energetycznego przedsiębiorca jest w stanie w pełni zrozumieć korzyści płynące z realizacji proekologicznego przedsięwzięcia.

W drugim etapie uzgadniamy z firmą najbardziej optymalną dla niej formę finansowania, korzystając przy tym z zestawu preferencyjnych instrumentów finansowych opracowanych właśnie na potrzeby finansowania tego typu przedsięwzięć. Takiego mechanizmu łączącego korzyści inicjatywy ELENA i gwarancji Biznesmax Banku Gospodarstwa Krajowego nie oferuje żaden inny bank na polskim rynku. Szacujemy, że z naszego programu, w tym z możliwości oferowanych w ramach inicjatywy ELENA, skorzysta ok. 900 rodzimych przedsiębiorstw.

W ramach Programu Bank oferuje:

• dofinansowanie 90% kosztów dokumentacji technicznej audytu energetycznego, ekspertyzy
energetycznej związanej z projektem.
• realizację wyżej wskazanych usług przez współpracującego z Bankiem Konsultanta ds. Energii,
• doradztwo w zakresie efektywności energetycznej budynków komercyjnych dla Klientów Banku.
• finansowanie inwestycji objętych audytem lub ekspertyzą za pomocą dopasowanych produktów
finansowych jak:

– kredyt z gwarancją BGK Biznesmax – darmowa gwarancja z refundacją odsetek za 3 lata okresu
kredytu – dla firm spełniających kryterium MŚP wg definicji unijnej,
– kredyt unijny w ramach oferty UNIA+ – dla firm ubiegających się o dofinansowanie inwestycji
objętej audytem ze środków dostępnych w ramach programów unijnych,
– leasing na finansowanie inwestycji fotowoltaicznych – oferowany przez spółkę leasingową Banku,
– lub standardowy kredyt inwestycyjny.

Korzyści dla Klientów:

• realne oszczędności w kosztach audytu, ekspertyzy – firma płaci jedynie 10% kosztu audytu, pozostałe 90% kosztów
pokrywa Bank w ramach programu,
• wsparcie profesjonalnego Konsultanta ds. Energii oraz bankowych Specjalistów ds. Transformacji Energetycznej
Przedsiębiorstw, pozwalające na zoptymalizowanie efektów energetycznych realizowanej inwestycji,
• obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej, związanych z realizowaną inwestycją,
• atrakcyjne warunki finansowania realizowanych inwestycji z wykorzystaniem dostępnych na rynku programów
pomocowych.

Kategorie inwestycji podlegające wsparciu w ramach programu:

• termomodernizacja budynków, np. izolacja ścian, dachu, wymiana okien, drzwi,
• modernizacja systemów wentylacji np. wymiana całej instalacji,
• modernizacja źródeł ciepła: np. kotły, pompy, kolektory,
• modernizacja urządzeń pomocniczych: np. pompy cyrkulacyjne, wentylatory,
• instalacja systemów do zarządzania budynkami (BMS), systemów automatyki, zarządzania mediami,
• modernizacja systemów ciepłowniczych wewnątrzzakładowych,
• budowa instalacji OZE zintegrowanej z budynkiem np. instalacje fotowoltaiczne, turbina wiatrowa pionowa,
• modernizacja klimatyzacji,
• modernizacja oświetlenia.

W razie pytań proszę o kontakt z FOKUS Consulting Sp. z o.o.: +48 535 880 980 lub +48 535 880 980

EKO-FIRMA Z ZYSKIEM, dofinansowanie, fotowoltaika, OZE, audyt
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.