Co mówi Wikipedia?

Moc bierna w obwodach prądu zmiennego jest wielkością opisującą pulsowanie energii elektrycznej między elementami obwodu elektrycznego. Ta oscylująca energia nie jest zamieniana na użyteczną pracę lub ciepło, niemniej jest ona konieczna do funkcjonowania maszyn elektrycznych (np. transformatorów, silników). Energia jest pobierana ze źródła w części okresu przebiegu zmiennego, magazynowana przez odbiornik (w postaci energii pola elektrycznego lub magnetycznego) i oddawana do źródła w innej części okresu, kiedy pole elektryczne lub magnetyczne w odbiorniku zanika.

Optymalna sytuacja to taka, w której moc pozorna (S) byłaby równa mocy czynnej (P), a więc w której moc bierna (Q) ma wartość 0. Kąt przesunięcia fazowego (φ) równy byłby wówczas 0 (cos φ = 1, tg φ = 0). Aby w warunkach rzeczywistych osiągnąć takie wartości stosuje się kompensację mocy biernej.

schemat trójkat mocy

Jak szukać mocy biernej na fakturze?

Problem mocy biernej dotyczy szczególnie odbiorców mających zamontowane urządzenia chłodnicze, maszyny z silnikami indukcyjnymi lub kilkanaście UPS-ów do podtrzymywania zasilania komputerów lub/i układów oświetlenia awaryjnego. To często mit, bo generatorem opłat za moc bierną mogą być… np. tradycyjne świetlówki, a raczej osprzęt zamontowany w oprawach.

NADWYŻKA MOCY BIERNEJ = DODATKOWY KOSZT DO RACHUNKU ZA ENERGIĘ!

Do niedawna opłaty za energię bierną ponosili prawie wyłącznie średni i duzi odbiorcy. Dzisiaj montaż nowoczesnych, cyfrowych liczników, które zliczają również energię bierną sprawił, że koszty związane z energią bierną ponoszą także małe firmy, instytucje publiczne oraz zakłady komunalne.

Ciemna strona mocy biernej na rachunku…

moc - bierna

 

U większości  odbiorców koszty energii biernej stanowią od 5% do nawet 50 % łącznych wydatków związanych z zakupem i przesyłem energii elektrycznej. Są to koszty, które w całości można zlikwidować stosując tzw. układy kompensacji mocy biernej. Koszt takiego układu to min 6 000zł 7000zł netto. Zwrot środków zainwestowanych w taki układ następuje w okresie od kilku do kilkunastu miesięcy. Inwestycja spłaca się z oszczędności.

Jeżeli ponosisz znaczne opłaty z tytułu ponadumownego poboru energii biernej, czyli powyżej 500zł miesięcznie, warto zainwestować w urządzenie kompensujące moc bierną. W celu otrzymania bezpłatnej porady zadzwoń

Infolinia: 22 350 00 19

lub

komórka: +48 535 880 980