fbpx ...

Czy właściciele domów rekreacyjnych mogą ubiegać się o dotację z programu „Mój Prąd”?

Od ubiegłego roku do NFOŚiGW wpłynęło ponad 21 tys. wniosków o dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną z programu „Mój Prąd”. Wśród Prosumentów znalazły się również wnioski od właścicieli domów rekreacyjnych. Dość niedawno Polska Agencja Prasowa skierowała pytania do Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wg. programu „Mój Prąd”. Pytano się Czytaj dalej…

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.