fbpx ...

| Opis projektu | Cel | Założenia | Realizacja | Rezultaty |

Od września 2020 do kwietnia 2021 r. wykonano Etap I projektu. W wyniku badań ogniw stwierdzono znaczne rozbieżności pomiędzy sprawnością badanych próbek elastycznych folii perowskitowych a danymi, wskazanymi przez producenta w kartach katalogowych. W wyniku analizy przeprowadzonych badań, kierownictwo podjęło decyzję o przerwaniu projektu w maju 2021 r.

Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom Zespołu badawczego, a szczególnie Panu prof. dr hab. inż. Michałowi Józwikowi oraz Zespołowi naszego Partnera KSM Vision Sp. z o.o. za rzetelną pracę we wszystkich fazach projektu.

Wyniki zaprezentowano w plikach do pobrania.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie POZIOM-KOLOR-RPOFLAGA-RPMAZOWSZEEFRR-1024x98.jpg

Materiały do pobrania

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.