fbpx ...

| Opis projektu | Cel | Założenia | Realizacja | Rezultaty |

Celem projektu było opracowanie, w ramach planowanych prac badawczo-rozwojowych, nowych produktów: paneli fotowoltaicznych nowej generacji o zwiększonej efektywności poprzez wykorzystanie przestrzennych form ogniw perowskitowych z układem optycznym.
Oczekiwany efekt: co najmniej dwukrotny wzrost mocy panelu w przeliczeniu na m2 powierzchni czynnej, względem innych rozwiązań dostępnych aktualnie na rynku, potencjalnie nawet dziesięciokrotny przy porównywalnej cenie panelu o danej mocy.

Przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych celem weryfikacji koncepcji badawczej dotyczącej budowy nowej generacji paneli fotowoltaicznych w oparciu o przestrzenne ogniwa perowskitowe z układem optycznym


Badania przemysłowe:

  • Opracowanie modelu matematycznego przestrzennego ogniwa perowskitowego z układem optycznym
  • Opracowanie modelu ogniwa perowskitowego z układem optycznym
  • Budowa prototypu panelu PV nowej generacji, złożonego z wielu ogniw perowskitowych

Prace rozwojowe:

  • Badanie prototypu panelu PV w komorze klimatycznej
  • Testowanie technologii w warunkach rzeczywistych

Prace przedwdrożeniowe:

  • Opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, certyfikacja nowego panelu, Ochrona prawna wyników badań

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.