fbpx ...

Wiedza czyni cuda?

Wiedza czyni cuda? Odbiorcy coraz bardziej świadomi wpływu na zużycie energii Wiedza na temat form oszczędzania energii w wyniku akcji informacyjnej wzrosła prawie dwukrotnie w porównaniu do stanu z ubiegłego roku. Wykazały to badania społeczne przeprowadzone w ramach kampanii „Inteligentne sieci energetyczne – dla domu, środowiska i gospodarki”. Zakończył się Czytaj dalej…

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.