fbpx ...

Proszę o telefon, mail lub szybki kontakt w prawym dolnym rogu strony: Marek Mazur tel. 535 880 980 | marek.mazur@fokusconsulting.pl

Jeśli miałbym w pigułce napisać co robimy to brzmi to tak… jesteśmy zmorą firm energetycznych, ponieważ zmniejszamy koszty energii.

Energia to: prąd, gaz, ciepło systemowe, woda, paliwa a obszary optymalizacji to: zakup, dystrybucja, procesy zużycia – w tym procesy produkcyjne, procesy miękkie – sposób zużycia, zarządzanie zużyciem.

Nasi Klienci zyskują w swoich budżetach od 5 do 40% redukcji kosztów czynników energetycznych.

Zmniejszanie kosztów energii dotyczy

A/ przygotowania:

 1. Polityki energetycznej w firmie.
 2. Celów energetycznych, zbieżnych z polityką energetyczną.
 3. Procedur – metod, wytycznych, KPI, czynności, budżetów pod zakup i zużycie / performowanie energii oraz sposobów kontroli / raportowania.
 4. Ludzi (szkolenia), którzy będą realizować ww. procesy i procedury lub wzięcie odpowiedzialności przez FC (outsourcing zarządzania energią).

B/ konkretnych działań:

 1. Audyt energetyczny z wytypowaniem konkretnych usprawnień bezkosztowych i inwestycyjnych (IRR, NPV, LCC).
 2. Zaprojektowanie i wykonanie konkretnych usprawnień, w tym działań inwestycyjnych od projektu po odbiór i serwisowanie.
 3. Monitoring i pomiar efektów wdrożonych usprawnień + ew. działania korygujące.
 4. Raportowanie i rozliczanie efektów energetycznych i ekonomicznych.
 5. Realizacja konkursów ofert, przetargów oraz opiniowanie ofert, projektów technicznych i propozycji biznesowych w obszarze energii.
 6. Opomiarowania obiektów przemysłowych, z zastosowaniem zdalnych czujników oraz urządzeń wykonawczych.
 7. Obsługa procesów biznesowych np. outsourcing utrzymania ruchu lub wsparcia administratorów w obszarach poszanowania energii.

C/ Wsparcia doświadczonego Partnera w biznesie:

 1. Doświadczenie FC i Partnerzy to 20 lat doświadczenia w realizacji projektów poszanowania energii.
 2. Doświadczeni specjaliści różnych dziedzin energetyki, w tym doktoranci Politechniki Warszawskiej i Gliwickiej.
 3. Wiemy, gdzie szukać… Doskonała znajomość rynku energii i konkretnych obszarów optymalizacji w poszczególnych branżach (modele).
 4. Doskonałe rekomendacje różnych branż m.in. Siemens, Lisner, Komenda Gł. Policji, TVP, Blachy Pruszyński, Polonus, ORACLE, Engie EC, Orlen, Johnson&Johnson, Bama, Polfarmex S.A., Grupa Trakcja, Szynaka, TMT, SITS, Centrum Handlowe STER.
 5. Sprawdzeni i solidni wykonawcy, realizujący projekty m.in. dla dużego przemysłu, jak i dla sieci handlowych McDonald’s, Żabka.

Fokus Consulting Sp. z o.o. i Partnerzy to nie tylko firma doradcza, ale HUB energetyczny, który jest w stanie zrealizować każdy projekt w obszarze energetyki – zarówno w fazie koncepcyjnej, projektowej, jak również modernizacyjnej i obiektów w ruchu.W projektach stosujemy metodologię ISO 50001 (zarządzanie energią).

D/ Jak pracujemy?

 1. Spotkanie wstępne, określenie potrzeb i wizji klienta.
 2. Podpisanie umowy NDA i przekazanie materiałów do nieodpłatnej analizy wstępnej.
 3. Analiza wstępna oraz określenie granic i zakresu współpracy.
 4. Podpisanie umowy.
 5. Realizacja zadań określonych w umowie.
 6. Rozliczenie projektu/ projektów.

Proszę o telefon, mail lub szybki kontakt.

Marek Mazur tel. 535 880 980 | marek.mazur@fokusconsulting.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.