fbpx ...

Dostarczamy magazyny energii dla wszystkich segmentów rynku. W naszej ofercie są najmniejsze magazyny dla domów i gospodarstw rolnych od 3kWh (nawet jednofazowe), kontenerowe magazyny przemysłowe w technologii LiFePO4 o pojemności od 50 kWh do 10 MWh oraz kriogeniczne magazyny energii LAES (Liquid Air Energy Storage) od Huge Energy Ltd. o pojemności od 10 MWh do nawet 1 GWh.

Naszym zadaniem jest analiza profilu zużycia energii elektrycznej na wskazanych punktach poboru oraz produkcji energii we własnych źródłach OZE. Na podstawie danych godzinowych lub piętnostominutowych, określamy za pomocą naszych narzędzi optymalną moc i pojemność magazynu energii. Uwzględniamy nie tylko możliwość magazynowania energii z własnych źródeł, ale również zyski z ładowania magazynu III strefą (pozostała część doby / strefa nocna dla taryf G12). Nasz Klient podejmuje świadomą decyzję i ma większe prawdopodobieństwo uzyskania najkrótszej stopy zwrotu z inwestycji.

Sukces FOKUS Consulting opiera się na tym, że mamy dla naszych Klientów ceny dystrybucyjne, a dla Partnerów atrakcyjne warunki współpracy. Nie bez znaczenia jest też fakt, że możemy dostarczyć magazyn dla dowolnego segmentu rynku:

  • magazyny małej pojemności: SolaX Power, Huawei, Kehua, Sofar
  • przemysłowe magazyny półkontener/ kontener od uznanych producentów polskich i zagranicznych
  • największe magazyny energii dużej mocy i pojemności od Huge Energy.

Nasza oferta to kompletne rozwiązania tj. nie tylko same systemy bateryjne. Nasz klient otrzymuje projekt, wykonawstwo (w tym przyłącze, falownik hybrydowy, ładowarkę sieciową etc.) oraz dla dużych magazynów umowę serwisową.

Montaż magazynu energii, to nie tylko zwiększenie szans na uzyskanie warunków przyłączenia OZE do sieci elektroenergetycznej, ale również:

  • zwiększenie udziału OZE w zużyciu energii elektrycznej,
  • potencjalne oszczędności w opłatach mocowych,
  • niższe koszty dystrybucji (korzystny profil),
  • niższe koszty energii czynnej przy taryfach wielostrefowych,
  • zasilanie awaryjne,
  • dodatkowe narzędzie, umożliwiające skorzystanie z usługi DSR.

Proces uruchomienia magazynu energii

Zebranie danych

Przeprowadzenie wywiadu, inwentaryzacja punktów poboru energii elektrycznej. Przygotowanie wniosku do Sprzedawcy energii czynnej o przygotowanie godzinówek lub do OSD piętnastominutówek.

Analiza danych

Analiza profilu poboru mocy chwilowej, w celu określenia poziomu mocy i pojemności magazynu. Przygotowanie dedykowanej oferty.

Decyzja

Decyzja o zawarciu umowy/ zakupie magazynu energii. Audyt PPE i przygotowanie projektu przyłącza.

Faza realizacji

Podpisanie umowy. Procesowanie wymaganej dokumentacji. Montaż i rozruch magazynu energii. Monitoring i obsługa w ramach umowy serwisowej.

Kontakt z FOKUS Consulting

Konsultacje w sprawie magazynu energii

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.