fbpx ...
Audytor, uprawniony do wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej

Ogólne informacje

Stanowisko

Audytor, uprawniony do wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej

Miasto

Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław, Katowice, Rzeszów, Toruń, Szczecin

Wymiar czasu pracy

Pełny wymiar czasu pracy

Zespół

Zespół Audytorów FOKUS Consulting

Tryb pracy

Hybrydowa współpraca B2B

Opis i wymagania

Kogo szukamy

 • Audytor, wpisany do Centralnego rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (link)
 • Portfolio wykonanych audytów.
 • Umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania.
 • Posiadanie urządzeń pomiarowych oraz urządzeń, pozwalających na wydrukowanie i trwałe związanie wszystkich stron certyfikatu (opcja).
 • Własny samochód lub dostęp do środków transportu.
 • Własny telefon i komputer.

Twoja przyszła rola

Zadania na stanowisku

 • Przyjmowanie zleceń na wykonanie certyfikatu charakterystyki energetycznej od FOKUS Consulting.
 • Wzorowa komunikacja z Klientami FOKUS.
 • Realizacja wizji lokalnych u klientów.
 • Zebranie / weryfikacja danych wejściowych, potrzebnych do przygotowania certyfikatów.
 • Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej w imieniu FOKUS Consulting.

O FOKUS Consulting

Fokus Consulting działa od 10 sierpnia 2009 roku. Nasze projekty dały klientom ponad 30 000 toe (ton oleju ekwiwalentnego). To przy obecnym kursie ponad 60 MLN zł. Specjalizujemy się w zwiększaniu efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Realizujemy audyty energetyczne i audyty efektywności energetycznej. Wykonaliśmy już ponad 150 audytów energetycznych, zgodnych z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. Opracowujemy i wdrażamy strategie, zgodne z ISO 50001. Projektujemy i wykonujemy usprawnienia techniczne, w tym opomiarowanie, monitoring i zdalną obsługę głównych procesów – outsourcing zarządzania energią. Przygotowujemy świadectwa charakterystyki energetycznej. Zapewniamy naszym Partnerom dostęp do nowoczesnych produktów OZE. Tworzymy procesy i procedury poszanowania energii oraz pomagamy je wdrożyć. Organizujemy efektywne szkolenia dla pracowników i menadżerów. Dzięki skutecznym działaniom marketingowym, zapewniamy naszym współpracownikom regularne zlecenia, szkolenia oraz nowe usługi w branży energetycznej.

O Zespole

Dołącz do Nas

Zespół Audytorów Fokus Consulting to najwyższej klasy specjaliści, z doświadczeniem w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych. Współpracujemy m.in. z Narodową Agencją Poszanowania Energii w realizacji projektów dot. zwiększania efektywności energetycznej przedsiębiorstw.  Każdy z Audytorów FOKUS otrzymuje regularne zlecenia na wykonanie audytów. Większość wynagrodzenia za wykonanie opracowania trafia do Audytora. W ten sposób współpraca z FOKUS  jest owocna dla obu stron.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.