fbpx ...

Audyt Energetyczny

Audyt zakłada przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej dla czterech wymienionych poniżej zespołów obiektów.
Każdy obiekt ma przygotowany formularz. W razie braku danego obiektu w formularzu przejść do formularza „Inne„. Wartości, pytania mogą nie logiczne np. „urządzenia RTV lub AGD na Stoku” (proszę nie zwracać uwagi). Dodatkowe informacje odnośnie wizji lokalnej proszę wprowadzać w Sekcję „UWAGI

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.