pgn - fokusPGN – Co zrobić w sytuacji gdy gmina nie złożyła bądź nie otrzymała dofinansowania?
FOKUS Consulting ma rozwiązanie.

Przygotowaliśmy specjalną ofertę przeznaczoną wyłącznie dla gmin, które nie otrzymały dofinansowania w ramach konkursu 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej”.

Plan przygotowany przez FOKUS Consulting i jego Partnerów zawiera wszelkie niezbędne elementy. Umożliwiają one wykorzystanie dokumentu przy wnioskowaniu o dotacje w ramach perspektywy budżetowej 2014-2020.

Jednocześnie w zależności od potrzeb możemy dodatkowo przygotować wszelkiego rodzaju dokumenty/opracowania uzupełniające PGN. Zaliczamy do nich: Plan Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe, Inwentarzyacja Oświetlenia Ulicznego, czy dokumentacja dla Programu Prosument.

W opinii potencjalnych zleceniodawców nasza oferta jest niezwykle atrakcyjna, a  zainteresowanych prosimy o kontakt.