Program „Kawka” przynosi efekty

W dwóch pierwszych edycjach programu Kawka na poprawę jakości powietrza przyznanych zostało łącznie prawie 637 mln zł. Z finansowania skorzystało ponad 60 miast w 12 regionach kraju. Zlikwidowanych zostało prawie 34,5 tys. pieców węglowych i zastąpiono je przyłączami do miejskich sieci ciepłowniczych i prawie 9 tys. nisko-emisyjnymi źródłami ciepła, takimi jak:  kotły gazowe, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne.

Inwestycje są najbardziej efektywne ekologicznie przy jednoczesnej likwidacji pieców węglowych, termomodernizacji budynków i instalacji kolektorów słonecznych. Pieniądze z programu Kawka pozwoliły na termomodernizację ponad 400 budynków na terenie całego kraju oraz montaż ponad 1100 kolektorów słonecznych.

W wyniku przeprowadzonych inwestycji, szkodliwe emisje pyłu PM10 zostały zredukowane o 858 ton, a pyłu PM2,5 – o  817 ton.  Ponadto, dzięki inwestycjom realizowanym w ramach Kawki, sukcesywnie zmniejszana jest emisja do atmosfery dwutlenku siarki, tlenków azotu, benzo-a-pirenu i dwutlenku węgla.

emisja

Program priorytetowy „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”  wspiera realizację postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy (CAFE). Programem są objęte miasta powyżej 10 tysięcy mieszkańców.

Pieniądze z dotacji płyną do samorządu, ale ostatecznym odbiorcą dofinansowania mogą być m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy. Samorządy mogą dostać do 90% dofinasowania z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do wykorzystania z programu Kawka pozostało jeszcze ok. 120 mln zł.  NFOŚiGW chce najpóźniej na początku trzeciego kwartału tego roku rozpocząć kolejny nabór wniosków dla WFOŚiGW.

W programie Kawka będą mogły uczestniczyć miasta, liczące co najmniej 5 tys. mieszkańców, podczas gdy do tej pory finansowane były inwestycje w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców.