Usługi techniczne FOKUS Consulting to optymalnie dobrane rozwiązanie dla firm i jednostek samorządu terytorialnego. Wieloletnie doświadczenie i dziesiątki zadowolonych klientów, gwarantuje fachową i terminową realizację zamówienia z dwuletnią gwarancją na materiały i usługi.

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

Zajmujemy się pomiarem, doborem, dostawą i montażem urządzeń do kompensacji mocy biernej. Poprzez nasze działanie uniknięcie Państwo kosztów związanych z naliczaniem kar na pobór mocy biernej indukcyjnej jak i oddawaniem do sieci mocy biernej pojemnościowej. Z naszego doświadczenia wynika, że akceptowalne roczne koszty za moc bierną to poziom 4000 – 5000 złotych. Jeżeli roczne wydatki przekraczają tą kwotę należy zlecić nam wykonanie pomiaru i doboru urządzeń.

Proponujemy następujący sposób współpracy:

 • proszę nam przesłać faktury dystrybucyjne za okres ostatnich 12 miesięcy. Na podstawie przesłanych faktur ocenimy, czy i z jaką mocą bierną macie Państwo kłopot, oraz sprawdzimy czy nie występuje u Państwa okresowość jej występowania;
 • na podstawie zlecenia odpłatnie przeprowadzimy pomiar analizatorem sieci i dobierzemy skrojony na miarę układ eliminujący wydatki związane z karami za moc bierną;
 • przedstawimy ofertę na dostawę urządzeń wraz z montażem, oraz audyt z pomiarów, na podstawie którego możecie Państwo porównać naszą ofertę z konkurencją;
 • po przyjęciu naszej oferty, na podstawie zlecenia zamontujemy i uruchomimy układ kompensujący moc bierną;
 • następnie wystawimy fakturę końcową i skorygujemy do zera wydatki związane z doborem i badaniem wstępnym.

Czy można dobrać układ do kompensacji mocy biernej na podstawie faktur? Prawidłowo nie. Nie zostawiamy sobie naddatku w doborze urządzeń i każde dobrane urządzenie jest idealnie dopasowane do potrzeb klienta. W przypadku doboru na podstawie faktur może nie zapewnić długoletniej bezawaryjnej pracy urządzeń i w taki sposób dobrana bateria może dokonać swojego żywota tuż po upływie gwarancji. Może też spowodować efekt odwrotny od zamierzonego. Zamiast ograniczać koszty może je znacząco powiększyć.

KOMPENSACJA BIEGU JAŁOWEGO TRANSFORMATORÓW

Jeżeli zmniejszyliście Państwo dość znacząco swoje zużycie energii lub obciążenie zakładu podlega sezonowemu zapotrzebowaniu na energię, mogą występować straty związane z biegiem jałowym transformatora. Nie obejdzie się bez wizyty naszego pomiarowca, który dobierze i zamontuje odpowiednie urządzenie kompensujące.

PRZEBUDOWY UKŁADÓW POMIAROWYCH ZGODNIE Z ZASADĄ TPA

Klienci w taryfach B i A, aby mogli skorzystać z prawa do wyboru niezależnych od lokalnych OSD sprzedawców energii i w ten sposób ograniczyć swoje wydatki związane z zakupem energii, muszą na własny koszt przebudować posiadane układy pomiarowo-rozliczeniowe, aby były one zgodne z instrukcjami ruchu lokalnego OSD.

Na czym polegają nasze usługi techniczne:

 • należy wymienić przekładniki prądowe ( i napięciowe w przypadku taryf A) w odpowiedniej klasie pomiarowej;
 • należy zamontować liczniki, zegar synchronizujący i system zdalnej transmisji danych zgodnie z preferencjami lokalnego OSD.

Uwaga! W szczególnych przypadkach, gdy Inwestor posiada taryfę C2x należy rozważyć budowę własnej trafostacji. Analiza inwestycji, którą przeprowadzamy uwzględnia koszt pieniądza (najbardziej optymalny leasing spłacany z oszczędności).

Czy warto przystosowywać układy pomiarowe do zmiany sprzedawcy? Na to pytanie powinniście Państwo odpowiedzieć sobie sami. Jeżeli lokalny OSD nie ma konkurencji w sprzedaży energii, nie ma również obowiązku obniżać Państwu cen. W taki sposób nie podlega prawom wolnego rynku i jako jedyny oferent może żądać takiej ceny za energię czynną na takim poziomie na jakim ma tylko ochotę.

Proponujemy następujący sposób współpracy:

 • podpisujemy umowę na przeprowadzenie analizy wstępnej;
 • na podstawie pełnomocnictwa występujemy do lokalnego OSD o wydanie warunków technicznych na przebudowę posiadanych układów pomiarowych, zgodnie ze zmianą sprzedawcy;
 • po otrzymaniu tych warunków – na ich podstawie odpłatnie przeprowadzimy wizję lokalną i przygotujemy indywidualną ofertę cenową na ich przebudowę;
 • po akceptacji naszej oferty i podpisaniu zlecenia przystąpimy do wykonania projektu technicznego, uzgodnimy go z lokalnym OSD, dokonamy przebudowy i uruchomienia z przedstawicielami lokalnego OSD;
 • po oddaniu do użytkowania wystawimy fakturę końcową oraz dokonamy korekty za przygotowanie wyceny;
 • dajemy dwuletnią gwarancję na urządzenia oraz serwisujemy stację przez 12 miesięcy bez dodatkowych opłat.

KOMPLEKSOWE INWESTYCJE W MODERNIZACJĘ UKŁADÓW OŚWIETLENIOWYCH

W kilku ostatnich latach technologia LED nie tylko się dynamicznie upowszechnia, ale w sposób zdecydowany wypiera tradycyjne źródła światła. Dzieje się tak dzięki stałemu zwiększaniu efektywności LED (Light Emitting Diode), a konkretnie wskaźnika strumień świetlny / moc (lm/W). Nowoczesne źródła światła LED potrafią z powodzeniem zastąpić tradycyjne, nie generując ciepła, energii biernej czy szkodliwego migotania.

Dzięki współpracy z FOKUS Consulting dowiesz się czy opłaca się zrealizować inwestycję. Zawsze przeprowadzamy audyt, w którym rekomendacje poprzedzone są wnikliwą analizą, uwzględniającą układy sterowania. Dzięki temu nasze usługi techniczne realizujemy z możliwie najkrótszą stopą zwrotu z inwestycji. Każda, dobrze wydana złotówka zwraca się już po 6-7 miesiącach.

Wszystkie usługi techniczne realizujemy w trybie „pod klucz”, łącznie z projektem, negocjacjami z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, wykonawstwem i finansowaniem.

Usługi techniczne – więcej informacji:

Kompensacja mocy biernej
Artykuł na naszym BLOGU